Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Trepartsmøde om voksen- og efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter holder onsdag den 29. september 2004 trepartsmøde om voksen- og efteruddannelse i Spejlsalen i Statsministeriet.

På mødet vil regeringen og arbejdsmarkedets parter drøfte behovet for en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen i Danmark.

Statsministeren udtaler i anledning af det forestående trepartsmøde:

”Vi står i Danmark foran en kæmpe udfordring: Vi skal forbedre Danmarks evne til at skabe job i en verden, som bliver stadigt mere globaliseret.

Vi kan – og skal – ikke konkurrere på lønnen med landene i f.eks. Fjernøsten og Østeuropa. Vi skal i stedet konkurrere på vores dygtighed, vores evne til at tænke nyt, på kvalitet og omstillingsevne. Vi må i Danmark hele tiden blive dygtigere, hvis vi skal klare os godt i den internationale konkurrence. Og derfor er det væsentligt med gode muligheder for livslang opkvalificering og uddannelse for alle grupper på arbejdsmarkedet.

Jeg er glad for, at arbejdsmarkedets parter har taget imod regeringens invitation til at drøfte, hvordan vi bedst tager hånd om denne udfordring. Og jeg ser frem til mødet med stor forventning.”

* * *

Til trepartsmødet er følgende organisationer inviteret: Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Akademikernes Centralorganisation, Ledernes Hovedorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen.

Fra regeringen deltager statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren, beskæftigelsesministeren, integrationsministeren og undervisningsministeren.

* * *

Mødet starter klokken 09:00. Ved mødets start vil der være fotomulighed. Efter mødet vil det være muligt for pressen at tale med mødedeltagerne.

For adgang til Statsministeriet kræves pressekort. Pressekortet skal bæres synligt.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22