Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Udvalg om erhvervsudvikling i Grønland

Statsministeren og landsstyreformanden har nedsat et fælles grønlandsk-dansk udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan erhvervsudviklingen i Grønland kan styrkes. Formanden for Danmarks Erhvervsråd Anders Knutsen bliver formand for udvalget.

Statsministeren udtaler:

- Et stærkere erhvervsliv er forudsætningen for en mere selvbærende grønlandsk økonomi.

- Med Anders Knutsen har udvalget en god og respekteret formand. Sammen med de øvrige medlemmer får vi et kompetent udvalg med en bred baggrund fra erhvervslivet.

- Jeg er sikker på, at udvalget vil komme med kvalificerede forslag og idéer til, hvordan det grønlandske erhvervsliv kan få et løft.

- For at udvalgets anbefalinger kan indgå i forhandlingerne om bloktilskuddet efter 2004 har vi aftalt, at arbejdet skal være afsluttet senest 1. november 2003.

***

Kommissorium for udvalget:

”Udvalget skal kortlægge de forhold, som virker begrænsende på udviklingen af det grønlandske erhvervsliv samt komme med anbefalinger til, hvordan dette kan ændres. Udvalget skal desuden komme med anbefalinger til, hvordan grundlaget for erhvervsvirksomhed kan styrkes, herunder i hvilken grad uddannelses- og socialvæsenet kan understøtte denne målsætning.”

Økonomi- og Erhvervsministeriet og hjemmestyret varetager i fællesskab sekretariatsfunktionen for udvalget.

Udvalgets medlemmer:

Direktør Anders Knutsen (formand for udvalget) Koncerndirektør B&O 1986–1991, administrerende direktør 1991–2001. Tidligere medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg for Dansk Industri. Bestyrelsesformand Danisco A/S, formand for Danmarks Erhvervsråd siden 2002.

Professor Niels Westergaard-Nielsen Professor ved Handelshøjskolen i Århus siden 1989. Har skrevet adskillige artikler om arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger mv. Er medlem af diverse videnskabelige komitéer i såvel Danmark som i udlandet og har arbejdet som konsulent for internationale organisationer.

Direktør Sverri Hansen Direktør for Vestnordenfonden (lokaliseret i Island), tidligere direktør for Færøernes Erhvervsudviklingsfond, tidligere bestyrelsesformand for Faroe Seafood, for United Seafood og for Industriens Udviklingsfond.

Direktør Vagn Andersen Direktør i Grønlands Ejendomsselskab, grundlægger og tidligere direktør i Arctic Contractors A/S, ansat i Grønlandsfly 1973-1989, direktør NEQI A/S. Er medlem af forskellige bestyrelser i grønlandske selskaber, herunder Nuna Minerals A/S, Nalunaq Gold Mine A/S, ISS Grønland A/S, Securitas Grønland A/S.

Direktør Anders Brøns Etablerede i 1985 sammen med Hans Pavia Egede firmaet Egede og Brøns. Sidder i bestyrelserne for en række selskaber, især inden for fiskerisektoren. Formand for bestyrelsen i Great Greenland A/S og Polar Seafood A/S. Generalkonsul for Island.

Bankdirektør Svend-Erik Danielsen Bankdirektør i Grønlandsbanken fra 1982. Statsautoriseret revisor, partner i revisionsfirmaet Schøbel og Marholt i Grønland 1975-82. Kgl. norsk generalkonsul i Grønland fra 1986.

Konsulent Tønnes Berthelsen Cand. merc. og MBA i international business fra Leeds University. Har været beskæftiget inden for fiskeriet og fiskeindustrien, herunder Royal Greenland A/S, Nuka A/S og Nuuk Seafood og er i dag økonomisk konsulent i KNAPK (fangernes organisation).

Peter Beck Direktør i Økonomidirektoratet siden 1988. Tidligere ansat i Gladsaxe kommune, Kommunernes Landsforening og Ringsted Kommune. Medlem af Det rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi.