Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Velfærdskommission

Som opfølgning på det supplerende regeringsgrundlag Vækst, Velfærd, Fornyelse II har regeringen på ministermødet i dag nedsat en velfærdskommission.

Velfærdskomissionen skal give et solidt fundament for en bred og åben debat om fremtidens udfordringer.

Kommissionen får bl.a. til opgave at beskrive og analysere forskellige muligheder for at finansiere velfærden fremover. Kommissionen skal fremlægge konkrete forslag til reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen. Kommissionen skal endvidere fremlægge forslag, der sikrer en socialt afbalanceret og målrettet indsats for at hjælpe de grupper, der har mest behov for hjælp.

Velfærdskommissionens formand bliver professor Torben M. Andersen.

Torben M. Andersen fratræder hvervet som formand for Det Økonomiske Råds formandskab i begyndelsen af december, når Det Økonomiske Råds efterårsrapport, der i år handler om uddannelse, er offentliggjort.

Velfærdskommissionen sammensættes herudover af 8 sagkyndige medlemmer, som er personligt udpeget.

Velfærdskommissionen skal arbejde åbent med henblik på en løbende debat om konkrete temaer. Kommissionen kan som led heri afholde konferencer, udgive delrapporter og lignende.

Før afgivelsen af den endelige betænkning skal kommissionen fremlægge og diskutere den med en række centrale organisationer.

Der vedlægges kommissorium for Velfærdskommissionen samt oversigt over dens medlemmer.

Kommissiorium for Velfærdskommissionen

Velfærdskommissionens sammensætning