Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Videregående uddannelser i verdensklasse (1)

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Videregående uddannelser i verdensklasse”. Globaliseringsrådet skal drøfte oplægget på rådets møde den 10.-11. november.

Globaliseringen øger behovet for højtuddannet arbejdskraft. Derfor er det regeringens mål, at mindst 50 pct. af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse, mod i dag 45 pct. Og kvaliteten af de videregående uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. I dag varierer uddannelsernes kvalitet meget. Alt for mange nyuddannede har svært ved at finde job. Og talentfulde unge får ikke nok udfordringer.

Derfor lægger regeringen op til store forandringer på de videregående uddannelser. Regeringen vil sætte ind på 10 områder:

1. Flere unge skal tage en uddannelse 2. Færre og stærkere uddannelsesmiljøer 3. Alle uddannelser skal vurderes efter internationale standarder 4. Lærerne skal være bedre til at undervise 5. Eliteuddannelser til de dygtigste studerende 6. Ny hjemmeside skal samle fakta om uddannelsernes kvalitet og jobmuligheder 7. Flere skal tage en uddannelse inden for teknik, natur og sundhed 8. Der skal hurtigt kunne oprettes nye uddannelser til nye behov i virksomhederne 9. De korte uddannelser skal målrettes arbejdsmarkedets behov 10. Bedre praktik i de mellemlange uddannelser

Forslagene skal indgå i regeringens samlede strategi for Danmark i den globale økonomi. Strategien offentliggøres foråret 2006.

* * *

Resume af debatoplægget er vedlagt pressemeddelelsen. Debatoplæg og øvrigt materiale til Globaliseringsrådets møde ligger på www.globalisering.dk

Der vil blive afholdt pressemøde i forlængelse af rådsmødet fredag den 11. november. Der vil blive udsendt særskilt invitation til pressemødet.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, Statsministeriet 33 92 22 22 Nicolai Kampmann, Undervisningsministeriet 33 92 50 09 Jesper Beinov, Videnskabsministeriet, 33 92 97 37

 

Resumé af regeringens debatoplæg ”Videregående uddannelser i verdensklasse”