Pressemeddelelser

Beslutningsforslag om årpenge til H.K.H. Prins Joachim

Forsvarsministeriet har oplyst, at H.K.H. Prins Joachim den 1. september 2020 tiltræder som forsvarsattaché på Danmarks Ambassade i Paris.

Da Prins Joachim fra samme dato tager fast bopæl i udlandet, vil der som følge af grundlovens § 11, 2. pkt., være behov for indhentelse af Folketingets samtykke til, at Prins Joachim kan modtage årpenge under sit ophold i Frankrig.

Statsministeren vil derfor den 11. juni 2020 for Folketinget fremsætte et beslutningsforslag om samtykke til Prins Joachims modtagelse af årpenge, så længe Prinsen bestrider stillingen som forsvarsattaché på Danmarks Ambassade i Paris. Det vil fremgå af beslutningsforslaget, at Prins Joachim ikke vil oppebære løn mv. i stillingen som forsvarsattaché, da han modtager årpenge.

Henvendelser vedrørende ansættelsen af Prins Joachim og de nærmere vilkår i den forbindelse kan rettes til Forsvarsministeriet.

***

Yderligere oplysninger: Ledende pressesekretær i Statsministeriet, Karen Clement, telefon +45 33 92 22 59.