Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Erhvervsministeren overtager igen ledelsen af Erhvervsministeriet

I medfør af kongelig resolution af 8. januar 2021 blev de under Erhvervsministeriet hørende forretninger midlertidigt overdraget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Det er efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse forretninger bringes til ophør med virkning fra den 8. februar 2021.

Erhvervsminister Simon Kollerup overtager således igen ledelsen af de under Erhvervsministeriet hørende forretninger med virkning fra den 8. februar 2021.