Pressemeddelelser

Finansminister Nicolai Wammen går på forældreorlov

I anledning af, at finansminister Nicolai Wammen går på forældreorlov, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Finansministeriet hørende opgaver overdrages til erhvervsminister Morten Bødskov fra og med den 5. juni 2023 til og med den 13. august 2023, således at erhvervsministeren tillige vil være fungerende finansminister. Erhvervsministeren vil i samme periode varetage finansministerens roller i en række regeringsudvalg.

Henvendelse til den fungerende finansminister skal ske via Finansministeriet.

For yderligere oplysninger: Statsministeriets pressetelefon +45 29 10 88 25.