Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Miljøministeren på barselsorlov

I anledning af miljøminister Ida Aukens barsel er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Miljøministeriet hørende opgaver overdrages til handels- og investerings¬minister Pia Olsen Dyhr fra og med den 1. maj 2013 til og med den 31. juli 2013, således at handels- og investeringsministeren tillige vil være fungerende miljøminister.

Henvendelse til den fungerende miljøminister skal ske via Miljøministeriet.