Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Ministeren for sundhed og forebyggelse overtager igen ledelsen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I anledning af at minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag har ytret ønske om igen at overtage ledelsen af de under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 12. januar 2012 midlertidigt er overdraget til handels- og investerings¬minister, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 30. marts 2012 bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse opgaver bringes til ophør med virkning fra den 10. april 2012.