Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Pressemeddelelser

HTS Ministeren for sundhed og forebyggelse på barselsorlov

I anledning af minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krags barsel er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hørende opgaver overdrages til handels- og investerings¬minister Pia Olsen Dyhr fra den 14. januar 2012 og indtil videre, således at handels- og investeringsministeren tillige vil være fungerende minister for sundhed og forebyggelse.

Henvendelse til den fungerende minister for sundhed og forebyggelse skal ske via Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.