Pressemeddelelser

Kulturministeren er gået på fædreorlov

I anledning af at kulturminister Jakob Engel-Schmidt er gået på fædreorlov, er ledelsen af de under kulturministeren hørende opgaver ved kongelig resolution af dags dato overdraget til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, således at uddannelses- og forskningsministeren til og med den 25. december 2023 tillige vil være fungerende kulturminister.

Henvendelse til den fungerende kulturminister skal ske via Kulturministeriet.