Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Den fungerende statsminister deltager i mødet i Det Europæiske Råd

Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager den 20.-21. juni 2019 i mødet i Det Europæiske Råd i Bruxelles. Den fungerende statsminister deltager på Danmarks vegne, da der endnu ikke er dannet en ny regering.

***

Det er almindelig praksis i Det Europæiske Råd, at et medlemslands fungerende stats- eller regeringschef deltager i topmøderne i en situation, hvor en stats- eller regeringschef leder et forretningsministerium, mens forhandlinger om dannelsen af en ny regering finder sted.

***

Den fungerende statsminister vil d.d. forelægge topmødets emner for Folketingets partier på et møde i Statsministeriet. I perioden efter et folketingsvalg, og indtil Folketingets Europaudvalg er konstitueret, forelægger regeringen sager af større betydning for Folketingets partier forud for møder i EU.

***

Yderligere oplysninger hos pressesekretær i Statsministeriet, Karen Clement, telefon +45 33 92 22 59.