Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Møde i Afrikakommissionen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er onsdag den 6. maj vært for Afrikakommissionens afsluttende møde.

På mødet fremlægger Afrikakommissionen sine endelige forslag til, hvordan der kan skabes millioner af nye jobs til den voksende gruppe af unge mænd og kvinder i Afrika.

”Det er tanken, at kommissionens rapport skal foreslå en nyorientering af det internationale udviklingspolitiske samarbejde med Afrika,” siger statsminister Lars Løkke Rasmussen. ”Når vi vil gøre noget godt for Afrika, så skal vi sætte fokus på jobskabelsen - drevet af den private sektor og det private initiativ. Mangelen på jobs er et enormt problem – især for de unge afrikanere.”

”Vi har en moralsk forpligtigelse til at sikre de unge afrikanere bedre livsbetingelser, til at skabe et fremtidshåb og et fremtidsperspektiv for dem,” siger statsministeren.

* * *

Mødet holdes i Eigtveds Pakhus.

Kommissærerne ankommer til Pakhuset fra klokken 10:30 hvor de bydes velkommen af statsministeren og udviklingsministeren. Klokken 14:40 er der pressekonferencen med deltagelse af statsministeren, udviklingsministeren og medlemmer af Afrika-kommissionen.

Til orientering kræves akkreditering for adgang til Eigtveds Pakhus. For spørgsmål vedr. akkreditering, afviklingen af selve mødet samt Afrikakommissionen generelt, kontakt Esben Q. Harboe fra Afrikakommissionens sekretariat på tlf. 25 28 37 62

For yderligere oplysninger, kontakt Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22

* * *

Læs mere om mødet og om Afrikakommissionens forslag og rapport på http://www.africacommission.um.dk/en