Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Møde i regeringens Vækstforum (2)

Regeringens Vækstforum afholder den 3.-4. juni 2010 møde på Ørestad Gymnasium. Temaet for mødet er "Viden og kompetencer - fra folkeskole til universitet".

Til brug for mødet har regeringen offentliggjort debatoplægget "Højere og hurtigere - bedre uddannelser skal drive væksten".

I debatoplægget skitseres de udfordringer, som blandt andet globaliseringen stiller det danske uddannelsessystem overfor. Udfordringerne skal løses i en situation, hvor der ikke er råd til at bruge flere penge.

I debatoplægget lægges op til diskussion af de særlige problemstillinger som hhv. folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser står overfor.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vores uddannelsessystem er udfordret, bl.a. fordi lande som Kina, Indien og Sydkorea uddanner stadig flere på et meget højt fagligt niveau. Det er derfor vigtigt, at vi forbedrer alle led i den fødekæde, som uddannelsessystemet udgør.

Det er afgørende for Danmarks muligheder for vækst, at vi har et ud-dannelsessystem, som kan måle sig med de bedste i verden – lige fra folkeskole over ungdomsuddannelser til universiteter og andre videre-gående uddannelser.”

* * *

Torsdag den 3. juni forud for mødet i regeringens Vækstforum holder statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, økonomi- og erhvervsministeren, undervisningsministeren og videnskabsministeren et møde med ledelsen på Ørestad Gymnasium. Dette møde afholdes klokken 11.30. Selve mødet i Vækstforum starter klokken 13.00.

Der er billedmulighed for fotografer ved starten af begge møder torsdag.

Fredag den 4. juni kl. 9.00 præsenterer Skolens Rejsehold sine endelige anbefalinger for Vækstforum. Præsentationen er åben for pressen.

Statsministeren, udenrigsministeren og undervisningsministeren afholder pressemøde kl. 13.15.

Journalister og fotografer, der ønsker adgang til Ørestad Gymnasium skal medbringe pressekort, der skal bæres synligt.

Debatoplæg, dagsorden og øvrigt mødemateriale findes på www.stm.dk.

Yderligere oplysninger: Pressechef Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22.