Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Møde i regeringens Vækstforum den 28. september

Regeringens Vækstforum holder sit første møde den 28. september kl. 18 på Marienborg. På mødet skal Vækstforum drøfte de strategiske udfordringer for dansk konkurrenceevne.

Til brug for mødet har regeringen i dag offentliggjort debatoplægget Danmark styrket ud af krisen.

I debatoplægget peges på et ”vækst-paradoks”: Der er generelt enighed om, at Danmark har nogle af verdens bedste rammevilkår. Alligevel har Danmark siden midten af 90’erne haft lavere økonomisk vækst end de fleste andre OECD-lande.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Under den økonomiske krise har Danmark tabt arbejdspladser, som vi ikke kan genskabe. Det giver os nogle udfordringer, når vi skal stå klar til vækst efter krisen. Jeg vil ikke male et rosenrødt billede. Jeg vil derimod lægge op til, at vi på mødet i Vækstforum får en fordomsfri diskussion af Danmarks udfordringer og styrker. På baggrund af diskussionen vil regeringen udarbejde en plan for Vækstforums videre arbejde. Et af de emner, der helt sikkert vil indgå, er det grønne område. Her skal vi udnytte den danske førerposition til både at sikre væksten og styrke miljø og klima”.

Regeringens Vækstforum består af i alt 27 fremsynede kvinder og mænd. Vækstforum skal rådgive regeringen i foreløbig det kommende år.

* * *

Debatoplæg og øvrigt materiale til Vækstforums møde den 28. september ligger på www.stm.dk. Her er også information om Vækstforums medlemmer, opgaver og arbejdsform.

Yderligere oplysninger: Pressesekretær Michael Helbo, 3392 2222.