Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Møde mellem statsministeren og lagmanden på Færøerne

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og lagmand Aksel V. Johannesen har den 10. januar 2018 holdt møde i Statsministeriet.

Statsministeren udtaler efter mødet:

”Vi har haft et godt og konstruktivt møde, hvor vi blandt andet har drøftet den politiske og økonomiske situation i Danmark og på Færøerne. Det er positivt, at både Danmark og Færøerne er inde i en periode med økonomisk vækst og stærk fremgang i beskæftigelsen.

Vi har også drøftet samarbejdet på udenrigsområdet, herunder hvordan vi i en fortsat god dialog arbejder sammen for at løse de sager, hvor Færøerne har interesser.

Der har også været lejlighed til at drøfte opdateringen af lovgivningen på Færøerne på danske ansvarsområder. Vi er enige om, at opdateringen af lovgivningen på Færøerne skal prioriteres, og at det videre arbejde hermed skal ske i et tæt samarbejde mellem de danske og færøske myndigheder.”

***

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jakob Bøving Arendt, telefon 33 92 22 59.