Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Ophævelse af svensk ID-kontrol

Sverige indførte i november 2015 grænsekontrol og i januar 2016 transportøransvar (krav om ID-kontrol) for passagertransport over Øresund som følge af tilstrømningen af flygtninge og migranter.

Transportøransvaret indebærer, at transportører, herunder DSB, skal gennemføre ID-kontrol i forbindelse med transport af personer over bl.a. Øresund og kan pålægges betydelige administrative bøder, hvis personer uden identifikationsdokumenter transporteres til Sverige.

Den svenske ID-kontrol har sammen med den midlertidige grænsekontrol har haft store konsekvenser for pendlerne og for virksomhederne i Øresundsregionen.

Den svenske regering har i dag annonceret, at ID-kontrollen ophæves.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i den anledning:

”Den svenske ID-kontrol har sat hele Øresundsregionen tilbage. Kontrollen har givet betydelige gener for pendlere og andre rejsende mellem Danmark og Sverige og er gået ud over den stærke dynamik, regionen har haft i årtier.‎ Det har ikke været sjovt at være vidne til.

Derfor er det også utrolig glædeligt, at den svenske regering nu har besluttet at ophæve ID-kontrollen. Det er en god dag. Nu kan vi som region uhindret fortsætte med at vokse og udvikle os i fællesskab.

Jeg ser frem til, at forholdene for pendlerne, virksomhederne og alle andre i Øresundsregionen forbedres markant.”

***

Yderligere oplysninger hos ledende pressesekretær Jakob Bøving Arendt telefon 3392 2259.