Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Regeringen Lars Løkke Rasmussen III

Statsminister Lars Løkke Rasmussen danner i dag en ny regering.

Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 10.30.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 12.15.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen III:

1) Statsminister Lars Løkke Rasmussen
2) Udenrigsminister Anders Samuelsen
3) Justitsminister Søren Pape Poulsen
4) Finansminister Kristian Jensen
5) Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen
6) Erhvervsminister Brian Mikkelsen
7) Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll
8) Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs
9) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
10) Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg
11) Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann
12) Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
13) Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lille-holt
14) Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
15) Minister for offentlig innovation Sophie Løhde
16) Skatteminister Karsten Lauritzen
17) Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
18) Børne- og socialminister Mai Mercado
19) Undervisningsminister Merete Riisager
20) Kulturminister og kirkeminister Mette Bock
21) Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
22) Ældreminister Thyra Frank

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag. Over-dragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.15 i Udenrigsministeriet

Kristian Jensen overdrager til udenrigsminister Anders Samuelsen og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Kl. 13.45 i Justitsministeriet

Søren Pind overdrager til justitsminister Søren Pape Poulsen.

Kl. 14.15 i Kulturministeriet

Bertel Haarder overdrager til kulturminister Mette Bock.

Kl. 14.15 i Erhvervs- og Vækstministeriet

Troels Lund Poulsen overdrager til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Kl. 14.15 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Ellen Trane Nørby overdrager til undervisningsminister Merete Riisager og minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann.

Kl. 14.45 i Finansministeriet

Claus Hjort Frederiksen overdrager til finansminister Kristian Jensen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

Kl. 14.45 i Transport- og Bygningsministeriet

Hans Christian Schmidt overdrager til transport-, bygnings- og bolig-minister Ole Birk Olesen.

Kl. 15.15 i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ulla Tørnæs overdrager til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Kl. 15.15 i Social- og Indenrigsministeriet

Karen Ellemann overdrager til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og børne- og socialminister Mai Mercado.

Kl. 15.15 i Beskæftigelsesministeriet

Jørn Neergaard Larsen overdrager til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Kl. 15.45 i Kirkeministeriet

Bertel Haarder overdrager til kirkeminister Mette Bock.

Kl. 15.45 i Forsvarsministeriet

Peter Christensen overdrager til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Kl. 15.45 i Sundheds- og Ældreministeriet

Sophie Løhde overdrager til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank.

Centrale regeringsudvalg:

Regeringens Koordinationsudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, finansministeren, forsvarsministeren, erhvervsministeren samt økonomi- og indenrigsministeren.

Regeringens Økonomiudvalg: Finansministeren (formand), erhvervsministeren, økonomi- og indenrigsministeren og skatteministe-ren.

Regeringens Sikkerhedsudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.

Regeringens Ansættelsesudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren og finansministeren.

Regeringens EU-implementeringsudvalg: Beskæftigelsesministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, skatteministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport- og bygnings- og boligministeren.


***

Yderligere oplysninger:
Ledende pressesekretær Jakob Bøving Arendt, tlf. 3392 2259.