Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Regeringen vil begrænse unfair vilkår på arbejdsmarkedet

Den fri bevægelighed for arbejdskraft i EU er til meget stor fordel for Danmark og dansk økonomi. Men der er også utilsigtede konsekvenser, som ikke er rimelige og som skal håndteres.

Der skal værnes om ordnede forhold på det danske arbejdsmarked - både for danske og udenlandske arbejdstagere. Danske løn- og arbejdsvilkår skal ikke underbydes af arbejdskraft, der virker på unfair vilkår. Der skal være grænser for EU-borgeres til tider alt for nemme adgang til dansk velfærd. Misbrug af den fri bevægelighed til utryghedsskabende tiggeri eller til at begå kriminalitet skal ophøre.

***

Derfor har regeringen opstillet fire mål for mere tryghed, rimelighed og ordnede forhold, som en udmøntning af regeringens rimelighedsdagsorden. Målene skal indfris med 63 konkrete tiltag – både herhjemme og i EU. Visse tiltag er allerede gennemført.

Mål 1: Ordnede forhold, bedre håndhævelse og kontrol (35 tiltag)
Mål 2: Fair adgang til dansk velfærd (18 tiltag)
Mål 3: Stop for utryghedsskabende lejre og tiggeri (4 tiltag)
Mål 4: Kriminelle udlændinge skal kunne sendes ud af Danmark (6 tiltag)

 

***

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vi er dybt afhængige af udenlandsk arbejdskraft. Desværre har vi de senere år været vidne til flere eksempler på, at udenlandske medarbejdere bliver udnyttet af bagmænd og arbejder under kår, som ikke er rimelige i Danmark, og som er med til at underminere det danske arbejdsmarked. Det skal vi have styr på. Vi skal stoppe misbrug af den fri bevægelighed. Folk, der kommer hertil for at arbejde, skal have ordentlige løn- og arbejdsforhold. Der skal være tryghed, rimelighed og ordnede forhold. Og vi skal passe på den danske arbejdsmarkedsmodel.”

Regeringen vil bl.a. lægge op til, at de danske myndigheder skal have bedre mulighed for at kontrollere, om arbejdsforhold lever op til danske krav. Den nye europæiske arbejdsmarkedsmyndighed skal aktivt understøtte tilsyn, kontrol og udveksling af informationer på tværs af grænser.

***

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Netop fordi EU, Det Indre Marked og den fri bevægelighed er så vigtige for Danmark, skal der tages hånd om de udfordringer, der også er. Der skal være mere rimelighed i adgangen til dansk velfærd. Derfor er det positivt, at regeringen har samlet en gruppe af allierede lande, som sammen har blokeret en aftale i EU, som ville betyde hurtigere adgang til danske dagpenge og længere mulighed for eksport af dagpenge.”

***

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Den fri bevægelighed i EU skal ikke misbruges til kriminalitet og organiseret tiggeri. Derfor strammede regeringen loven, indførte forbud mod utryghedsskabende lejre og gav politiet flere værktøjer til at skride ind. Det har virket. I dag er der langt færre tiggere på gaderne, og der er færre lejre. Det viser, at problemerne kan løses.”

***

Tryghed, rimelighed og ordnede forhold 
Bedre rammer for arbejdskraftens fri bevægelighed

***

Yderligere oplysninger:
Statsministeriet, pressesekretær Kristina Mie Hansen, telefon 3392 2262.
Justitsministeriet, presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, telefon 2342 4659.
Udenrigsministeriet, presserådgiver Kasper Thams Olsen 6197 9031.

 

(Link til kronik af statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Anders Samuelsen og justitsminister Søren Pape Poulsen)