Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Ressortændringer

Der er med virkning fra i dag foretaget følgende ressortændringer:

Ressortansvaret for ligestillingsområdet overføres fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

Ressortansvaret for sager vedrørende lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, §§ 81- 85 a i lov om aktiv socialpolitik, lov om Den Sociale Pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen overføres fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

Endvidere er betegnelsen for Velfærdsministeriet ændret til Indenrigs- og Socialministeriet.