Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Ressortoverførsel (1)

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 9. marts 2010 bestemt, at ressortansvaret for sagen vedrørende ansøgning om partistøtte for 2010 dateret den 16. januar 2010 fra Venstres Landsorganisation (j.nr. 2008-3437) overføres fra indenrigs- og sundhedsministeren til justitsministeren, idet der vil kunne rejses tvivl om indenrigs- og sundhedsministerens habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen.