Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Pressemeddelelser

LLR Statsministeren åbner FN-topmøde om nye globale 2030-mål

Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i FN-topmødet den 25.-27. september 2015, hvor verdens ledere vil vedtage de nye globale mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling frem mod år 2030.

FN’s 193 medlemslande blev i august 2015 enige om slutdokumentet for den såkaldte 2030-dagsorden om nye bæredygtighedsmål efter mere end to års uformelle forhandlinger. Dagsordenen er global og gælder for alle verdens lande.

I kraft af det danske formandskab for FN’s 70. Generalforsamling vil statsministeren være med til at lede topmødet og vedtage de nye bæredygtighedsmål. Statsministeren vil desuden den 28. september tale ved åbningen af FN’s Generalforsamling.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Det er en vigtig milepæl, at vi på topmødet vedtager nye globale mål, som sætter mennesker, velstand og klodens fremtid i centrum. Verdens lande anerkender med de nye mål, at man bliver nødt til at håndtere flere problemstillinger på en og samme tid. Det gælder fx fattigdom, klimaforandringer og konflikter.
Udfordringerne er tæt forbundne og har konsekvenser for os alle, hvis ikke de løses.

Vi skal også i højere grad engagere den private sektor i det globale udviklingsarbejde. Der er behov for fælles løsninger og en samlet indsats fra alle aktører for at nå målsætningerne i 2030."

Foruden topmødet vil statsministeren deltage i en række større højniveauarrangementer om bl.a. privatsektorens rolle i udviklingssamarbejdet, kvinder og ligestilling, klima og syd-syd-samarbejde samt tale ved åbningen af FN’s Generaldebat og gennemføre samtaler med udvalgte stats- og regeringschefer.

FN’s 70-års jubilæum vil give anledning til drøftelser om FN’s fremtidige rolle. Det gælder ikke mindst på freds- og sikkerhedsområdet, hvor styrkelse af FN’s fredsbevarende operationer og fredsopbygningsindsats vil stå centralt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

"2015 er et vigtigt år for FN, som fylder 70 år. Jubilæet for FN-pagtens underskrivelse er en god anledning til at huske på, hvor langt verdenssamfundet kan nå, når vi sætter ambitiøse mål og finder fælles løsninger på de globale udfordringer.

Der er stadig mange uløste udfordringer i verden. Fx forventer jeg, at emner som flygtninge- og migrationskrisen, krigen i Syrien, ISIL’s hærgen og Ukraine-konflikten vil fylde meget på topmødet.”

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Jakob Bøving Arendt telefon 3392 2259.