Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Udtalelse efter mødet mellem statsministeren og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) ser investeringer i infrastruktur som en vigtig forudsætning for erhvervsudvikling og for nye arbejdspladser og indtægter. I efteråret 2017 blev en ny central containerhavn i Nuuk taget i brug og aktuelt planlægges det, at der anlægges tre nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Gode transportmuligheder er en grundpille i fundamentet for vækst og udvikling.

Investeringer i et lufthavnsprojekt i den størrelsesorden, Naalakkersuisut har fremlagt, er økonomisk ambitiøst. Naalakkersuisuts finansieringsplan for det samlede projekt rummer en høj grad af egenfinansiering, men også en betydelig låntagning udefra.

Det er regeringens vurdering, at det aktuelle samlede lufthavnsprojekt har en sådan størrelsesorden, at det – afhængigt af finansiering og valg af eksterne samarbejdspartnere – kan have udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, både i og uden for Grønland, ligesom det i en årrække vil lægge beslag på store ressourcer i Grønlands økonomi.

På denne baggrund er statsministeren og formanden for Naalakkersuisut i dag blevet enige om i fællesskab at afdække, om og i givet fald, hvordan man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansieringen af dele af lufthavnsprojekterne.

Der er enighed om, at der igangsættes et fælles arbejde herom, som kan afsluttes forud for, at Naalakkersuisuts lovforslag om lufthavnsprojekterne færdigbehandles i Inatsisartut på efterårssamlingen i 2018.

Statsministeren og formanden for Naalakkersuisut er endvidere blevet enige om at bede erhvervsministeren og naalakkersuisoq for Erhverv og Energi om at komme med forslag til en udvidelse af samarbejdet om at fremme danske erhvervsvirksomheders og pensionskassers kendskab til og muligheder for at investere i Grønland. Mulighederne for og perspektiverne i at etablere en fælles udviklingsfond vil blive vurderet i den forbindelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Jeg er enig i de hensyn, der ligger bag ønsket om en forbedret infrastruktur i Grønland. Det handler bl.a. om konkurrenceevne, erhvervsudvikling og bedre vækstvilkår for turismen.

Det aktuelle samlede lufthavnsprojekt kan have udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, der rækker ud over Grønland, og det vil i en årrække lægge beslag på store ressourcer i Grønlands økonomi.

Jeg er derfor glad for, at formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og jeg i dag er blevet enige om, at vi igangsætter det fælles udredningsarbejde.

Samtidig vil en fælles udviklingsfond kunne forstærke mulighederne for vækst og udvikling i Grønland.

Jeg ser Danmark som en medspiller for Grønland, også når det handler om erhvervsudvikling og finansiering af infrastrukturinvesteringer i Grønland. Det er samtidig et konkret udtryk for den styrke, rigsfællesskabet repræsenterer for både Grønland og Danmark.”

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

”Jeg er meget glad for den åbenhed og positive indstilling, jeg har mødt fra statsministerens side i vores drøftelser af dette emne. Jeg tager det positivt til mig, at statsministeren deler min opfattelse af infrastrukturens betydning for vækst og fremgang.

Vores drøftelser om et samarbejde om lufthavnsbyggerierne bygger på den gældende kompetencefordeling mellem de grønlandske og de danske myndigheder samt ønsket om et ligeværdigt samarbejde.

På det grundlag vil Naalakkersuisut gå positivt ind i samarbejdet med regeringen om mulighederne for, at man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansieringen af dele af lufthavnsprojekterne. Det rummer nogle spændende perspektiver, både for lufthavnsprojektets realisering; men også for udviklingen i vores indbyrdes samarbejde.”

***

Yderligere oplysninger hos ledende pressesekretær Jakob Bøving Arendt, telefon +45 33922259, eller ministersekretær Eqaluk Høegh, telefon +299 562450.