Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Udtalelse fra statsministeren om Eik Bank

Som meddelt af Eik Banki’s bestyrelse i går, er Eik Banki P/F og Eik Bank Danmark A/S overgået til det offentligt ejede selskab Finansiel Stabilitet A/S.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Det er en meget alvorlig situation for banken og dens ejere og for banksystemet på Færøerne, hvilket jeg har haft lejlighed til at drøfte med lagmand Kaj Leo Johannesen. I en sådan situation er det helt afgørende, at vi kan opretholde tilliden til det finansielle system.

Med gennemførelsen af Bankpakken i 2008 fik vi mulighed for at håndtere en ekstraordinær situation som denne på en ordentlig måde.

Med Bankpakken har vi sikret, at bankernes forretninger ikke lukker ned, selvom bankerne ikke længere er solvente. Bankpakken har sikret, at der ikke opstår de samme alvorlige problemer for kunderne, som det har været tilfældet under tidligere kriser i den finansielle sektor. Både privatpersoner og virksomheder er blevet sikret herimod.

Låntagerne i Eik-bankerne får videreført deres kundeforhold og kan forsat udføre deres almindelige bankforretninger, og indskydernes penge er også sikret.

Nu er opgaven for Finansiel Stabilitet A/S at reorganisere og sælge bankvirksomheden.

Jeg ved, at der på Færøerne er en betydelig interesse for, at også den nye bank skal have færøsk ejerskab. Finansiel Stabilitet A/S vil udbyde aktierne i den nye bank – også til færøske investorer på Eik Banki’s hjemmeside. Og det er vel naturligt, at færøske investorer er interesseret i at sikre sig et ejerskab til den nye bank.

Jeg er glad for, at Færøerne blev omfattet af bankpakken, og jeg er sikker på, at det færøske samfund, erhvervsvirksomheder og privatpersoner kun kan være tilfredse med det bidrag til økonomisk stabilitet, som ordningen har medført.”