Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Vækstforum i Esbjerg

Regeringens Vækstforum holder sit andet møde den 25. og 26. februar på virksomheden Semco Maritime i Esbjerg.

Til brug for mødet har regeringen offentliggjort debatoplægget ”Grøn vækst – udfordringer, muligheder og dilemmaer i den grønne omstilling”.

I debatoplægget peges der på, at realiseringen af regeringens vision om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler vil kræve fundamentale ændringer og berøre os alle sammen – forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor. Men omstillinger åbner også muligheder for at styrke eksporten af grønne løsninger og sikre ny vækst, velstand og beskæftigelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Grøn teknologi har potentialet til at blive en vækstmotor i dansk økonomi. Vores eksport af grøn teknologi er steget kraftigt de seneste 10 år. Den udvikling skal vi fastholde. Samtidig skal vi fortsætte rejsen mod et samfund uafhængigt af kul, olie og gas. Til efteråret kommer Klimakommissionen med sin rapport. Men allerede nu bør vi starte debatten om en af de største omstillinger af det danske samfund siden overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Jeg ser frem til at tage hul på debatten i Vækstforum”.

* * *

Torsdag den 25. februar forud for selve mødet i Væksforum holder statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, økonomi- og erhvervsministeren, miljøministeren, klima- og energiministeren samt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri to møder på Semco Maritime: Klokken 12:00 afholdes et frokostmøde med ledelse og medarbejdere. Klokken 13:00 afholdes et møde med en større kreds af medarbejdere, efterfulgt af en halv times rundvisning på Semco Maritimes værft.

Selve mødet i Vækstforum starter torsdag den 25. februar klokken 14:30.

Der er billedmulighed for fotografer i starten af alle møder, samt på hele rundvisningen.

Fredag den 26. februar klokken 13:00 er der pressemøde.

Journalister og fotografer der ønsker adgang til Semco Maritime enten torsdag eller fredag skal forudgående tilmelde sig, kontakt Christina Beck hos Semco Maritime på tlf. 79 16 66 13 eller pr. mail: cbe@semcomaritime.com . Tilmelding senest onsdag den 24. februar klokken 16:00 (hvis man ønsker at deltage på rundvisningen skal skostørrelse oplyses i forbindelse med tilmelding, da sikkerhedssko er påkrævet).

Yderligere oplysninger:
- Pressesekretær Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22
- Pressekoordinator Christina Beck, Semco Maritime, tlf. 79 16 66 13