Pressemeddelelser

Nordisk-ukrainsk topmøde om sikkerhed

I dag vil den fortsatte nordiske støtte til Ukraine blive drøftet i Oslo. Statsminister Mette Frederiksen og de fire nordiske stats- og regeringschefer fra Norge, Finland, Sverige og Island tager den 13. december imod Ukraines præsident Zelenskyy. Efterfølgende rejser statsministeren videre til topmøde mellem EU og Vestbalkan og til møde i Det Europæiske Råd (DER).

Langsigtede sikkerhedstilsagn, våbenstøtte og Ukraines fredsformel vil være øverst på dagsordenen. Statsministeren mødes desuden bilateralt med præsident Zelenskyy.

”De nordiske lande fortsætter støtten til Ukraines frihedskamp. Her og nu, men også på lang sigt. Vi står i en kritisk fase, hvor Europa fortsat skal vise sin støtte. Vi skal være utrættelige i vores hjælp. For ukrainerne kæmper også for vores sikkerhed. For fred og retfærdighed. Og det kan næsten ikke siges nok gange, at vi er med Ukraine, så længe det er nødvendigt,” siger statsminister Mette Frederiksen.

Topmødet mellem EU og Vestbalkan kommer til at handle om, hvordan landene kan knyttes endnu tættere til EU. På det efterfølgende møde i DER skal der blandt andet drøftes langsigtet støtte til Ukraine, og om EU skal indlede optagelsesforhandlinger om medlemskab med en række lande, herunder Ukraine.

”Den fortsatte støtte til Ukraine vil også være i centrum i EU. Den er afgørende. Samtidigt er vi nødt til at modvirke Ruslands og andre aktørers negative indflydelse i EU’s nabolande. Jeg ser frem til at drøfte, hvordan vi med styrket samarbejde kan rykke Vestbalkan endnu tættere ind i den europæiske familie,” siger statsministeren.

Regeringen har, sammen med partierne bag aftalen om etableringen af Ukrainefonden, afsat en samlet ramme til militær støtte under Ukrainefonden på 60,4 mia. kr. i 2023-2028.

Danmark er fortsat et af de lande, der har leveret mest støtte til Ukraine i forhold til sin størrelse. Siden krigens udbrud er den bilaterale støtte til Ukraine nået op på ca. 20,5 mia. kr. i militær støtte og ca. 2,8 mia. kr. i civil støtte.

Der har siden krigens start været en tæt nordisk koordination om støtten til Ukraine. Det er anden gang, der afholdes ukrainsk-nordisk topmøde. Det første fandt sted i Helsinki i maj 2023.

For yderligere oplysninger: Statsministeriets pressetelefon +45 29 10 88 25.