Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Organisationsudvidelse i Statsministeriet

Statsminister Mette Frederiksen ønsker at styrke Statsministeriets rolle i forhold til at udvikle regeringens politik på vigtige områder, herunder i forhold til at sikre, at den grønne omstilling realiseres, og at velfærden grundlæggende forbedres. Samtidig skal ministeriets rolle i planlægningen og prioriteringen af regeringens indsatser styrkes.

Der er før sommerferien oprettet et politisk sekretariat i Statsministeriet, som består af en stabschef og 2 særlige rådgivere. Endvidere ansættes en sekretær.

Styrkelsen af Statsministeriet sker herudover gennem en udvidelse af Statsministeriets Indenrigsområde, der samtidig skifter navn til Indenrigspolitisk Afdeling – politikudvikling og koordination. Indenrigspolitisk Afdeling varetager bl.a. ministeriets opgaver vedrørende indenrigspolitiske forhold og samfundsøkonomi. Der oprettes en stilling som udviklingschef (LR39) i Indenrigspolitisk Afdeling, og der ansættes fem faglige medarbejdere fra de øvrige ministerier. Den nye udviklingschef og den nuværende chef leder Indenrigspolitisk Afdeling i fællesskab.

Udviklingschefen vil bl.a. få det faglige ansvar for at udvikle højt prioritererede regeringsprojekter i tæt samarbejde med fagministerierne samt varetage opfølgning på gennemførelsen af højt prioriterede regeringsinitiativer som f.eks. selvstyrereformen.

Stillingen som udviklingschef opslås snarest.

Statsministeriets arbejde med højt prioriterede regeringsprojekter vil foregå i samspil mellem Politisk Sekretariat og Indenrigspolitisk Afdeling.

Tilsvarende vil kommunikationen om regeringens prioriteter og politik blive udviklet i tæt samarbejde mellem Politisk Sekretariat, Indenrigspolitisk Afdeling og Regeringens Kommunikationsenhed, som blev oprettet under den forrige regering.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg er glad for, at vi nu styrker Statsministeriet. Jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Det er afgørende for mig, at det er politiske valg – og dermed først og sidst danskernes valg – der styrer, hvilken retning vores samfund skal i. Med styrkelsen af Statsministeriet har jeg nu som regeringschef bedre mulighed for at sætte en klar retning for vores land, og omsætte de politiske visioner til konkrete løsninger til gavn for danskerne.”

Organisationsudvidelsen medfører ikke merudgifter for staten, idet merudgiften, der budgetteres til 9,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, finansieres ved en tilsvarende reduktion af de øvrige ministeriers bevillinger.

***

Et nyt organisationsdiagram for Statsministeriet kan ses her.

Statsministeriet beskæftigede pr. 1. august 2019 i alt 82 medarbejdere fordelt på 37 akademiske medarbejdere, inkl. chefer, og 45 medarbejdere inden for kategorierne kontorpersonale, betjente, studenter mv. Efter organisationsudvidelsen vil der være ansat 89 medarbejdere i Statsministeriet.

***

Yderligere oplysninger hos ledende pressesekretær i Statsministeriet Karen Clement, telefon +45 33 92 22 59.