Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR Den Færøske banksag

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler:

'Regeringen havde gerne set en sædvanlig tidsubegrænset fristafbrydelse, men tager til efterretning at Den Danske Bank alene har ønsket at udsætte fristen til udgangen af april 1998. Herved skal der ikke tages stilling til sagsanlæg under valgkampen.'