Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi har udarbejdet sin årlige beretning om den økonomiske udvikling i Grønland.

Beretningen offentliggøres tirsdag den 15. februar 2000 kl. 13.00. Den kan afhentes i Statsministeriet samt hos Rigsombudsmanden i Grønland kl. 9.00 lokal tid. Endvidere vil den være tilgængelig på Statsministeriets hjemmeside, www.stm.dk.

Uddannelse er specialtema i beretningen denne gang. Herudover indeholder den kapitler om strukturpolitiske problemstillinger, fiskeriet samt den generelle økonomiske situation.