Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR I anledning af Kong Hussein af Jordans død udtaler statsminister Poul Nyrup Rasmussen:

'Det er med oprigtig bedrøvelse, at vi i Danmark har modtaget budskabet om Kong Hussein af Jordans død. Kong Hussein har været syg gennem længere tid, men det afholdt ham ikke fra at fortsætte sine utrættelige bestræbelser på at bidrage til fredsprocessen i Mellemøsten. Han vil efterlade et stort savn hos alle de kræfter, som søger at bygge bro over modsætningsforholdene mellem folk og nationer i hele regionen.

Sammen med nogle få andre stats- og regeringschefer i Mellemøsten vil han få det eftermæle modigt, selvopofrende og klogt at have bragt udsoningen mellem arabere og israelere nogle afgørende skridt fremad. Fredsslutningen mellem Jordan og Israel er det mest håndgribelige bevis herpå. Gennem sine næsten 50 år som leder af Jordan formåede Kong Hussein også støt og roligt at befæste landets plads i regionen og verden.

Sidste år aflagde Kong Hussein og Dronning Noor et meget vellykket statsbesøg i Danmark, hvor det igen blev understreget, at Danmark og Jordan i mange spørgsmål har sammenfaldende synspunkter.

Kong Abdullah, Kong Husseins ældste søn, står nu foran store udfordringer og skal videreføre sin fars ihærdige kamp for med fredelige midler at skabe grundlaget for en retfærdig, varig og samlet fred i Mellemøsten. Jeg sender ham og hele det jordanske folk mine varmeste ønsker for, at det må lykkes.'