Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR I forbindelse med Milosevics udlevering til krigsforbrydertribunalet i Haag udtaler statsminister Poul Nyrup Rasmussen:

Milosevic bliver nu stillet til ansvar for sine handlinger. Det har vi længe arbejdet for. Mit håb er, at retfærdigheden vil ske fyldest. Ansvaret må placeres.

Milosevics udlevering til krigsforbrydertribunalet er et definitivt gennembrud for det internationale retssamfund. Det er et stærkt signal til verden om, at ingen er over loven. Andre må følge efter. Også de andre anklagede må bringes til Haag. Massakrer og overgreb må straffes. Vold og undertrykkelse må aldrig kunne betale sig.

Opgøret med Balkans krigsforbrydere er vigtig, men de umenneskelige forbrydelser, der ligger bag vil for altid være prentet i vores bevidsthed. Det kan rettergangen mod Milosevic ikke gøre om, men den er en stærk advarsel til andre om, at det internationale samfund ikke accepterer forbrydelser mod menneskeheden.

Den jugoslaviske regering har taget en modig og god beslutning. Den er med til at skabe det grundlag, der skal til for, at Jugoslavien hurtigt kan komme på fode igen og indtage sin rette plads i det internationale samfund.