Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Kulturministeren overtager igen ledelsen af Kulturministeriet

I anledning af at kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen har ytret ønske om igen at overtage ledelsen af de under Kulturministeriet hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 17. september 2001 midlertidigt er overdraget til kirkeminister Johannes Lebech, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 5. november 2001 bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse opgaver bringes til ophør med virkning fra den 6. november 2001.