Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Kulturministeren på barselsorlov

I anledning af kulturminister Elsebeth Gerner Nielsens barsel er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af den 17. september 2001 bifaldet, at ledelsen af de under Kulturministeriet hørende opgaver overdrages til kirkeminister Johannes Lebech fra den 17. september 2001 og indtil videre, således at kirkeministeren tillige vil være fungerende kulturminister. Henvendelse til den fungerende kulturminister skal ske via Kulturministeriet.