Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR NATO og Det Europæiske Råd

Udvidelsen, miljøet og præsident Bushs besøg er hovedtemaerne for Det Europæiske Råd i Gøteborg den 15. – 16. juni 2001. Allerede onsdag den 13. juni rejser statsminister Poul Nyrup Rasmussen til uformelt Nato-topmøde i Bruxelles, hvor også præsident Bush deltager. Et af emnerne vil være den næste udvidelsesrunde på NATO-topmødet i Prag 2002.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i anledning af ugens rejser til Bruxelles og Gøteborg:

”Jeg ser frem til sammen med kollegerne i NATO og EU at mødes direkte med den amerikanske præsident Bush og få lejlighed til at udveksle synspunkter om nogle af de mest betydningsfulde emner på den internationale dagsorden som udvidelsen, Balkan og miljøspørgsmål.

Det Europæiske Råd vil som sædvanlig have en lang række emner på dagsordenen, men især EU's udvidelse og sikring af bæredygtig udvikling har dansk topprioritet. Mødet i Gøteborg vil også give os mulighed for at drøfte resultatet af folkeafstemningen i Irland.”

I forbindelse med besøget i Bruxelles vil der være pressemøde den 13. juni kl. 15.30 i den danske NATO-repræsentation i NATOs hovedkvarter. Akkreditering til dette pressemøde er nødvendig og skal ske til Mette Koefoed, tlf. 0032 2 707 61 11.

Udover pressemødet i Bruxelles afholder statsministeren sammen med Økonomiministeren og Udenrigsministeren de sædvanlige uformelle aftenbriefinger under topmødet. Første briefing er torsdag den 14. juni kl. 22.30 på Hotel Elite Plaza i Gøteborg.

Yderligere information om statsministerens rejser: Informationschef Trine Hammershøy, tlf. 33 92 22 59.