Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Ord alene skaber ikke en bedre fremtid

Rusland må give plads til humanitær hjælp i Tjetjenien og acceptere en realistisk løsning

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen deltager torsdag og fredag i OSCE-topmødet i Istanbul. Det forventes, at stats- og regeringslederne ved mødet vedtager et nyt Charter for Europæisk Sikkerhed, ligesom den konventionelle nedrustningsaftale (CFE-traktaten) ventes revideret.

I sin tale ved topmødet sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen om Ruslands militære intervention i Tjetjenien:

'At arbejde sammen for fælles sikkerhed baseret på fælles værdier betyder også, at man må udtrykke sig i klar tale. Rusland er en uvurderlig partner i europæisk sikkerhed. Vi bekræfter Ruslands territoriale integritet og vores holdning til terrorisme er velkendt.

Men vi opfordrer også Rusland til at løse og imødegå den tragiske situation i Tjetjenien straks.

Det vi ser og hører om den militære aktivitet er helt ude af proportioner. Ældre mennesker, kvinder og børn er de uskyldige ofre. Det er helt i strid med OSCE’s principper – navnlig de klare angivelser i Adfærdskodeksens Politiske-Militære Aspekter af Sikkerhed.

Den humanitære situation i området giver anledning til stor bekymring og er ganske uacceptabel. Mennesker i tusindvis lider nød og har brug for øjeblikkelig assistance. Det internationale samfund er parat til at hjælpe. Jeg skal derfor indtrængende opfordre den russiske regering til at give sikker og uhindret adgang til humanitær hjælp til folk i nød.

En dialog er nødvendig for at nå en fredelig og varig løsning på konflikten. Vi hilser OSCE’s bestræbelser velkommen. Jeg henstiller til den russiske regering at give OSCE en vigtig rolle i mæglingsbestræbelserne. Det er netop én af OSCE’s særlige styrker, at vi kan hjælpe hinanden i sådanne situationer'