Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Poul Nyrup Rasmussen: Klart signal fra Det Europæiske Råd

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen er meget glad for, at det er lykkedes de europæiske stats- og regeringschefer at nå til enighed om at intensivere bekæmpelsen af racisme og fremmedhad i de europæiske lande.

I det finske formandsskabs konklusioner fra Tammerfors-topmødet er det nu nedskrevet, at Det Europæiske Råd opfordrer til en intensiveret indsats. Desuden er de 15 EU-landes ledere blevet enige om at opfordre Kommissionen til snarest muligt at forelægge forslag vedrørende gennemførelsen af EF-traktatens artikel 13 om bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler fra Tammerfors:

'Det har været vigtigt, at der fra dette topmøde kommer et tydeligt signal til omverdenen om, at vi tager afstand fra de tendenser og bevægelser, hvis eneste eksistens er fremmedfjendskheden. Disse bevægelser må aldrig finde fodfæste i Europa.

Samtidig har vi besluttet at forstærke vores samarbejde for at bekæmpe ulovlig indvandring, menneskesmugling og økonomisk kriminalitet.'

Allerede inden afrejsen til Tammerfors havde statsminister Poul Nyrup Rasmussen gjort det klart, at han med sine europæiske kolleger ville drøfte, hvordan der kan sættes ind overfor de ekstremistiske højrebevægelser. Det er derfor et klart dansk fingeraftryk, som der nu er sat på konklusionerne fra EU-topmødet.

Poul Nyrup Rasmussen er selv gået i front i den danske debat og har klart sagt fra overfor det fremmedfjendske menneskesyn, som Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet repræsenterer i Danmark.