Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Pressemeddelelse fra Regeringen og Danmarks Nationalbank.

Med resultatet af folkeafstemningen er forslaget til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta bortfaldet. Danmark ophæver således ikke forbeholdet over for dansk deltagelse i euroen.

Danmarks medlemsskab af EU fortsætter uændret.

Danmark vil fortsætte den hidtidige fastkurspolitik inden for rammerne af EU's valutaarrangement ERM II's snævre bånd.

Regeringen og Nationalbanken vil nøje følge udviklingen på finansmarkederne. Dansk økonomi er grundlæggende sund. Nationalbanken og regeringen vil i det omfang, der er behov herfor, træffe de nødvendige foranstaltninger for at fastholde og fortsætte fastkurspolitikken.

Finanslovforslaget for 2001 er teknisk baseret på et dansk ja til eurodeltagelse. Forhandlingerne om finansloven for 2001 starter i næste uge og i forbindelse hermed er regeringen rede til at stramme finanspolitikken, hvis der er behov herfor af hensyn til fastkurspolitikken.