Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Skagen Deklarationen

Vi, deltagerne i Topmødet mellem de Nordiske Lande og Sydafrika, bestående af Præsidenten for Republikken Sydafrika samt Statsministrene fra de Nordiske Lande, bemærker og værdsætter de til stadighed stærkere bånd som knyttes mellem Sydafrika og de Nordiske Lande. Det blev bekræftet med den enestående karakter som Topmødet i Skagen den 8. juni 2000 havde.

De Nordiske Statsministre bemærkede de enorme udfordringer, som det Afrikanske Kontinent stadig står overfor ved indgangen til det 21. Århundrede. De hilser også velkommen den nye følelse af tillid og ansvar som fremstår i den største del af Afrika, såvel som kontinentets meget store økonomiske potentiale. Der blev indgået enighed om, at mens Afrika gør yderligere fremskridt mod demokrati og økonomisk stabilitet, så påkalder kontinentets udfordringer ekstraordinær og vedvarende intervention og samarbejde, ikke alene blandt afrikanerne selv, men i partnerskab med det internationale samfund.

I denne sammenhæng udtrykte de Nordiske Statsministre deres støtte til Thabo Mbekis afrikanske initiativ til hurtig økonomisk vækst og holdbar udvikling på det Afrikanske Kontinent.

Topmødet blev enige om behovet for at gennemgå det globale økonomiske system og den globale finansielle opbygning, for at sikre at:

  • En betragtelig overførsel af ressourcer og kapital fra de udviklede til udviklingslandene i form af langsigtet kapitalstrøm og direkte investeringer finder sted;
  • Globaliseringsprocessen bør føre til øget adgang til markeder og overførsel af teknologi som virker til gode for alle;
  • Afhjælpning af gæld, herunder HIPC initiativer, forbedres;
  • Adgang for alle til økonomisk billig sundhed og uddannelse;

Indarbejdelsen af en sådan strategi vil skabe nye muligheder for hurtig økonomisk vækst, udvikle den private sektor, skabe arbejdspladser, og vil bidrage til at nedbringe fattigdom og hindre spredningen af infektionssygdomme på Kontinentet, samtidigt med at eksisterende initiativer tages i betragtning.

Hvad dette angår, blev de Nordiske Landes villighed til at arbejde hen imod mere fordelagtige samhandelsvilkår for Afrika ved den næste runde af forhandlinger i WTO hilst velkommen.

Vi anerkender også, at Afrika må have sin andel i den informationsteknologiske revolution for at undgå yderligere uddybning af kløften på det digitale område. De Nordiske Statsministre blev enige om behovet for aktiv støtte til Afrikas deltagelse i den Nye Verdensøkonomi. Sydafrika og de Nordiske Lande er enige om, at gøre informationsteknologi til en betydende del af deres fremtidige udviklingssamarbejde. Vi indgår enighed om, at arbejde sammen på at placere dette spørgsmål højt på den internationale dagsorden.

Sydafrika og de Nordiske Lande understregede, at fred og stabilitet er grundlæggende betingelser for økonomisk vækst og social udvikling. De Nordiske Lande anerkender, at Sydafrika fortsætter med at spille en vigtig rolle ved at fremme fred og udvikling i regionen af det sydlige Afrika. Vi, de Nordiske Statsministre og Republikken Sydafrikas Præsident, anerkender derfor vigtigheden af, at fokusere på en omfattende strategi til løsning og forhindring af konflikter, med det formål at udvide fredens, demokratiets og udviklingens grænser.

Ydermere indgik Sydafrika og de Nordiske Lande enighed om vigtigheden af konferencen til opfølgning på Topmødet om Social Udvikling, afholdt i København i 1995, som vil blive afholdt i Geneve senere i denne måned. Det er af vital betydning, at alle de pågældende parter står ved deres forpligtelser, samt at der foretages passende handling, for at vende en fortsat marginaliseringsudvikling for store dele af verdens befolkning, samt at udrydde fattigdom.

Vi indgår også enighed om, at give fuld støtte til FN's årtusindtopmøde, og hilser FN's Generalsekretærs rapport til topmødet velkommen.

I dag har Sydafrikas Præsident og de Nordiske Landes Statsministre indgået enighed om, at indgå i en ny, omfattende ramme af samarbejde på alle niveauer, indbefattet øgede konsultationer indenfor multilaterale fora.

Skagen, Danmark, den 8. Juni 2000