Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler: (3)

”Det færøske landsstyre har torsdag aften fremlagt et principielt og vidtgående forslag, der fører frem til Færøernes udtræden af Rigsfællesskabet.

Den danske regering står dermed over for en alvorlig situation, der rejser en række fundamentale forfatningsretlige og økonomiske spørgsmål. Regeringen vil møde Folketingets Færøudvalg i begyndelsen af næste uge og vil fremlægge en analyse af de forfatningsretlige spørgsmål sammen med resultatet af sine overvejelser.

Det er fortsat den danske holdning, at det er den færøske befolkning, der afgør det fremtidige forhold mellem Danmark og Færøerne.” .