Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Statsministeren skriver brev om Barsebäck

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har i dag skrevet et brev til Sveriges statsminister Göran Persson om Barsebäck. Anledningen er, at der er opstået tvivl om lukning af Barsebäck 2.

Statsministeren fremhæver, at den svenske erhvervsminister Björn Rosengren den 18. oktober 2000 overfor indenrigsminister Karen

Jespersen afgav løfte om, at de forudsætninger, som den svenske regering har fastsat for lukning af Barsebäck 2, vil være opfyldt inden udgangen af 2003.

I brevet skriver statsministeren blandt andet:

”Vi blev derfor meget overraskede, da Barsebäck Kraft meddelte, at man vil foretage store nyinvesteringer i Barsebäck 2. Uanset at denne beslutning sker for at øge sikkerheden, er det et skridt, som naturligt nok har skabt usikkerhed her i Danmark om værkets snarlige lukning.

Indenrigsminister Karen Jespersen har i den anledning rettet henvendelse til erhvervsminister Björn Rosengren. Jeg går ud fra, at den svenske regering står ved det løfte, som blev givet i oktober 2000.”

Statsministerens brev er vedlagt denne pressemeddelelse.