Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Udtalelse fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen vedr. Kommissionens tilbagetræden:

'Kommissionen har truffet en rigtig beslutning, da den valgte at træde tilbage. Vismandsrapporten indeholder så mange fundamentale kritikpunkter, at det var den logiske og korrekte beslutning.

Borgerne skal kunne stole på, at EU’s penge bruges som de skal, og at reglerne overholdes.

Sagen har samtidig vist, at EU-parlamentet har levet op til sit ansvar for at være den demokratiske kontrol af Kommissionen. Det er helt afgørende for EU.

Vismandsgruppen arbejder videre. Nu skal arbejdet gennemføres til bunds for at få udformet de nødvendige regler, der kan styrke kontrollen med midlerne, så misbrug i fremtiden kan undgås. EU-Kommissionens arbejdsmetoder strammes op.

Der udestår nu en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med udnævnelsen af en ny Kommission, som både regeringerne og parlamentet har tillid til.

Den danske regering vil arbejde for, at denne helt ekstraordinære situation i mindst muligt omfang forsinker de mange vigtige politiske opgaver, som EU står overfor i dette forår. Opgaver, som ikke mindst omfatter det fortsatte arbejde med EU’s udvidelse, EU’s eget budget og beskæftigelsen.'