Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Vi har brug for dialog – ikke for frygt

Efter den 11. september er verden ikke længere den samme. Bagmændene bag den forfærdelige handling skal findes. Det gælder kampen mod terror, men kampen må aldrig blive en kamp mellem kulturer eller religioner. Det har jeg slået fast ved adskillige lejligheder, blandt andet på aftenen for terrorhandlingen, dagen efter på en pressebriefing samt på Socialdemokratiets kongres og senest ved mit møde med indvandrerorganisationen, POEM, i går.

Kampen mod terror må aldrig udvikle sig til en konflikt mellem religioner. Vi må ikke slå alle over én kam, hverken i andre lande eller i Danmark.

I den situation vi står i lige nu, er det uhyre vigtigt, at dialogen og samarbejdet med de etniske minoriteter og det danske samfund fastholdes og styrkes. Vi har brug for dialog – ikke for frygt. Vi skal stå sammen om en indsats mod frygten og i fællesskab arbejde for at værne om de grundlæggende værdier i det danske samfund.

Vi har samtidig brug for, at alle klart tager afstand fra terroren og dens sympatisører.

Vi vil fortsætte den brede dialog. Jeg har aftalt med kirkeministeren, at han inviterer en bred kreds fra de etniske mindretal til et møde på mandag den 1. oktober 2001 kl. 13:00.

På mødet, som foregår i Kirkeministeriet, deltager kirkeministeren og jeg.

Det er mit håb, at mødet kan blive en fortsat bekræftelse på, at vore religioner kan leve side om side i det danske samfund på fredelig vis, og at vi alle bidrager til en positiv udvikling af integrationssamarbejdet her i Danmark.