Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Regeringen Mette Frederiksen

Statsminister Mette Frederiksen danner i dag en ny regering.

Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 11.00.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 12.00.

Regeringen Mette Frederiksen:

1) Statsminister Mette Frederiksen
2) Finansminister Nicolai Wammen
3) Udenrigsminister Jeppe Kofod
4) Justitsminister Nick Hækkerup
5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag
6) Skatteminister Morten Bødskov
7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen
9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
10) Transportminister Benny Engelbrecht
11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn
12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
13) Forsvarsminister Trine Bramsen
14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
15) Erhvervsminister Simon Kollerup
16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
18) Boligminister Kaare Dybvad
19) Miljøminister Lea Wermelin
20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag.
Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.30 i Statsministeriet:

Lars Løkke Rasmussen overdrager til statsminister Mette Frederiksen

Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet:

Anders Samuelsen og Ulla Tørnæs overdrager til udenrigsminister Jeppe Kofod og minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn. Eva Kjer Hansen vil også være til stede.

Kl. 14.00 i Forsvarsministeriet:

Claus Hjort Frederiksen overdrager til forsvarsminister Trine Bramsen.

Kl. 14.00 i Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Simon Emil Ammitzbøll-Bille overdrager til social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Kl. 14.30 i Justitsministeriet:

Søren Pape Poulsen overdrager til justitsminister Nick Hækkerup.

Kl. 14.30 i Kulturministeriet:

Mette Bock overdrager til kulturminister Joy Mogensen.

Kl. 14.30 i Undervisningsministeriet:

Merete Riisager overdrager til børne- og undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kl. 15.00 i Finansministeriet:

Kristian Jensen og Sophie Løhde overdrager til finansminister Nicolai Wammen.

Kl. 15.00 i Skatteministeriet:

Karsten Lauritzen overdrager til skatteminister Morten Bødskov.

Kl. 15.00 i Miljø- og Fødevareministeriet:

Jakob Ellemann-Jensen og Eva Kjer Hansen overdrager til miljøminister Lea Wermelin og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen.

Kl. 15.00 i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Lars Christian Lilleholt overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Kl. 15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet:

Ellen Trane Nørby og Thyra Frank overdrager til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Kl. 15.30 i Børne- og Socialministeriet:

Mai Mercado overdrager til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Kl. 15.30 i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Ole Birk Olesen overdrager til transportminister Benny Engelbrecht og boligminister Kaare Dybvad.

Kl. 15.30 i Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Inger Støjberg overdrager til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Kl. 16.00 i Erhvervsministeriet:

Rasmus Jarlov overdrager til erhvervsminister Simon Kollerup.

Kl. 16.00 i Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Tommy Ahlers overdrager til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Kl. 16.00 i Beskæftigelsesministeriet:

Troels Lund Poulsen overdrager til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.


Kl. 16.00 i Kirkeministeriet:

Mette Bock overdrager til kirkeminister Joy Mogensen.


Centrale regeringsudvalg:

Regeringens koordinationsudvalg: Statsministeren (formand),
finansministeren, udenrigsministeren og justitsministeren.

Regeringens økonomiudvalg: Finansministeren (formand), social- og indenrigsministeren, skatteministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren samt erhvervsministeren.

Regeringens sikkerhedsudvalg: Statsministeren (formand), finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.

Regeringens ansættelsesudvalg: Statsministeren (formand) og
finansministeren.

***

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Karen Clement, tlf. 3392 2259.