Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Statsministeren deltager i møde i Det Europæiske Råd 1.-2. oktober 2020

Statsminister Mette Frederiksen er i dag rejst til Bruxelles for at
deltage i det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd. Mødet vil
finde sted torsdag og fredag og vil blandt andet handle om EU’s
relation til Kina, herunder handels- og klimapolitik. Desuden
forventes en drøftelse af en række andre udenrigspolitiske emner, der
blandt andet omfatter situationen i det østlige middelhav og forholdet
til Tyrkiet. Endelig er også det indre marked og digitalisering på
dagsordenen, hvor man blandt andet skal drøfte EU’s
konkurrenceevne i lyset af den økonomiske genopretning efter
COVID-19.

Statsministeren vil efter hjemkomsten fra Bruxelles fredag opholde sig
i selvisolation, indtil et negativt COVID-19-testresultat foreligger. I
henhold til de gældende retningslinjer for erhvervsrejser, som
regeringen har besluttet også gælder for ministerrejser, vil testen for
smitte med COVID-19 blive foretaget tidligst fire dage efter afrejsen
fra Danmark. Testen vil blive gennemført i dialog med Rigshospitalet
med henblik på, at et testresultat foreligger, inden statsministeren den
6. oktober skal deltage i Folketingets åbning, hvor statsministeren
ifølge grundloven skal afgive en mundtlig redegørelse.

***

For yderligere oplysninger: Pressesekretær i Statsministeriet, Sissel
Christine Søe, telefon: +45 33 92 22 59