Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Statsministeren skal testes for COVID-19

Statsminister Mette Frederiksen vil hurtigst muligt lade sig teste for COVID-19, efter at justitsminister Nick Hækkerup er konstateret smittet. Statsministeren går i selvisolation, indtil resultatet foreligger.

Statsministeren deltog i et møde med justitsministeren fredag den 30. oktober 2020, hvor alle retningslinjer for afstand mv. blev fulgt. Statsministeren udviser pt. ingen symptomer på COVID-19 og vil i videst muligt omfang fortsætte sit arbejde med virtuelle møder.  

Finansministeren, udenrigsministeren, social- og indenrigsministeren, sundhedsministeren, forsvarsministeren samt kulturministeren og kirkeministeren har alle deltaget i møder med justitsministeren og vil derfor også gå i selvisolation og lade sig teste. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, beskæftigelsesministeren samt miljøministeren har deltaget i møder med et folketingsmedlem, der er konstateret smittet, og de er derfor også gået i selvisolation og afventer testresultat.

Statsministerens test vil blive gennemført i dialog med Rigshospitalet, således at statsministeren hurtigst muligt kan genoptage de af sine forpligtelser, der kræver fysisk fremmøde, herunder over for Folketinget. Derfor vil Statsministeriet også rette henvendelse til Folketingets Præsidium med henblik på en drøftelse af, hvornår en ny spørgetime kan afholdes.

På nuværende tidspunkt er i alt 13 ministre i selvisolation, og selvom meget arbejde kan og allerede foregår virtuelt, vil regeringen nu overveje, hvordan det i forhold til afvikling af test kan sikres, at ministre hurtigst muligt og på en forsvarlig vis kan genoptage deres fysiske forpligtelser i de tilfælde, hvor der ikke påvises smitte med COVID-19.

 

For yderligere oplysninger: Pressesekretær i Statsministeriet, Christian Moselund Aaby, på pressetelefon +45 29 10 88 25.