Pressemeddelelser

Vicestatsministeren og forsvarsministeren overtager igen ledelsen af Forsvarsministeriet

I medfør af kongelig resolution af 6. februar 2023 blev de under Forsvarsministeriet
hørende forretninger midlertidigt overdraget til økonomiminister Troels Lund Poulsen.

Ved kongelig resolution af 9. marts 2023 blev Stephanie Lose udnævnt til minister uden portefølje med henblik på at være fungerende økonomiminister under vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens orlov.

Det er således indstillet til Hendes Majestæt Dronningen at bifalde, at den midlertidige overdragelse af disse forretninger bringes til ophør.

Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen overtager således igen
ledelsen af de under Forsvarsministeriet hørende forretninger, og Troels Lund Poulsen
overtager igen ledelsen af de under Økonomiministeriet hørende forretninger.

Afskedsaudiens for afgående minister Stephanie Lose finder sted på Christiansborg Slot efter den offentlige audiens dags dato.

Statsrådsrækkefølgen kan findes her, og en opdateret oversigt over sammensætningen af regeringsudvalgene kan findes her.

Henvendelser til vicestatsministeren og forsvarsministeren og økonomiministeren skal ske via hhv. Forsvarsministeriet og Økonomiministeriet.

For yderligere oplysninger: Statsministeriets pressetelefon +45 29 10 88 25.