Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemøde i Statsministeriet

Pressemøde den 13. marts 2020

Pressemøde i Statsministeriet 13. marts 2020 om tiltag mod coronavirus

Se eller lyt til pressemødet i klippet herover

Statsministeren: Velkommen til pressemøde her i Statsministeriet igen!

I de her dage hviler der et rigtigt stort ansvar på, på danskernes skuldre, og det ansvar, det har I taget på jer. Det vil jeg gerne have lov til at sige en stor tak for.

Jeg oplever, at langt, langt, langt, langt de fleste danskere bakker op om de både store og drastiske beslutninger, som der er truffet, og som skaber forandringer i alles hverdag nu.

Myndighederne får brug for jeres opbakning igen nu med nye initiativer.

Og jeg får brug for jeres tålmodighed.

For vi står her igen for at præsentere en række nye tiltag i indsatsen mod coronavirus.

Før jeg fremlægger dem, så vil jeg af hjertet tak for det samfundssind, som I udviser lige nu! For det samfundssind er en meget, meget stor del af løsningen på, at vi kommer godt igennem den her krise, som vi nu er i.

Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Hvis alt for mange bliver smittet på samme tidspunkt, så risikerer vi, at sundhedsvæsenet bryder sammen, og det er det, vi gør alt, hvad vi kan for at undgå nu.

Vi skal hjælpe hinanden, og det gør danskerne. I et hjælpenetværk, hvor sårbare kan ringe ind og bede om hjælp, og hvor frivillige står klar til at hjælpe. Pædagoger og skolelærere landet over er ved at finde løsninger for de børn, hvis forældre skal møde på arbejde og ikke kan finde anden form for pasning. Nabofællesskaber blomstrer op. Tak til fagbevægelsen og til dansk erhvervsliv, som er i gang med at finde løsninger for medarbejderne og for virksomhederne. Det er et arbejde, der fortsat pågår, og som regeringen tager meget alvorligt. Og tak til politi, beredskab og hjemmeværn, som alle allerede er klar til at hjælpe.

Og tak til alle jer, som vi sjældent får nævnt, når vi siger tak. Nemlig alle jer, der stadig er med til at holde gang i hjulene, som sørger for, at danskerne kan handle ind, stadigvæk bruge den kollektive trafik. Selvom tingene er på nedsat blus, så er der ganske mange samfundsfunktioner, der stadigvæk er i gang. Og en særlig tak skal der selvfølgelig lyde til medarbejderne i sundhedsvæsenet. Mange steder er man allerede belastet af situationen. I gør en kæmpestor indsats. Tak for det!

Lige nu har vi en fælles rigtig stor opgave, som handler om at sikre, at for mange mennesker ikke bliver smittet på samme tid.

Status lige nu er, at 801 danskere er konstateret smittede. 23 er nu indlagt på sygehuset. Fire er i intensiv behandling, og to er desværre i kritisk tilstand.

De her tal – både antal smittede, antal indlagte og danskere i kritisk tilstand - må vi forvente stiger, også stiger meget. Og det kommer de til, selvom vi handler, fordi meget af det, vi gør nu, kommer vi forhåbentlig til at se effekten af, men det kommer til at ske på et senere tidspunkt.

Og derfor skal alle danskere blive ved med at gøre det, vi er godt i gang med: Hold afstand til hinanden, hjælpe hinanden og tage hensyn, ikke mindst til de mest sårbare.

Rigtig meget af det, vi har sat i gang, handler selvfølgelig om vores sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, den beslutning, der er truffet i dag, som handler om at undgå en situation, hvor sygehus og sundhedsvæsen bryder sammen på grund af den byrde, der kan opstå som følge af, af corona.

Alle sygehuse i Danmark har i dag fået besked på at lukke for al normal aktivitet i sundhedsvæsenet. Alt det, der ikke er nødvendigt, skal lukke ned nu. Det skal vi gøre for at undgå, at sundhedspersonalet bliver smittet. For at undgå, at patienter smitter hinanden. Men også for at give tid til den sidemandsoplæring, som bliver helt nødvendig for, at sundhedspersonalet kan klare situationen, når vi står i en mere kritisk situation.

Det her kommer også til at få konsekvenser for rigtig mange danskere. Mange vil få udskudt deres operation, hvis den ikke er akut. Jeg ved, det kommer til at være til gene for mange. Og det betyder allerede nu, at vi kommer til at se ind i et sundhedsvæsen, der også på den anden side af corona, kommer til at blive overbebyrdet.

Alt det, vi gør herhjemme, alle de forholdsregler der bliver taget, alle de beslutninger vi træffer. Dem risikerer vi bliver undermineret, hvis vi fortsætter rejseaktiviteten ind og ud af Danmark. For det øger risikoen for fortsat smitte. Og derfor nye tiltag.

Udenrigsministeriet har allerede i dag ændret rejsevejledningen, sådan at alle ikke nødvendige rejser til hele verden frarådes. Det betyder, at man skal lade være med at rejse væk fra Danmark, medmindre det er absolut nødvendigt. Og hvis man er på ferie i udlandet, så skal man finde tilbage til Danmark og overholde de regler, der er for karantæne.

Derudover – ny melding.

Fra i morgen klokken 12, der lukker de danske grænser midlertidigt.

Det vil stadig være muligt, og det vil være helt nødvendigt at transportere fødevarer til Danmark, medicin og andre forsyninger, som er for eksempel nødvendig for vores industriproduktion. Men alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse til Danmark. De vil fremover blive afvist på den danske grænse.

Danske statsborgere kan altid komme ind i Danmark.

Med det, vi gør her, så vil, må vi forvente om kort tid at se en hel eller delvis stor nedlukning af alt. Flytransport, færgetransport, togtransport. For alt passagertrafik. Mange danskere kommer til at blive berørt. Der er en del, der i dag pendler i grænselandet fra Sverige og Tyskland. I må forvente længere køer og længere rejsetid. Ligesom med lukning af skoler, så kommer lukningen af grænserne til at tage lidt tid. Og den fulde grænsekontrol vil vi først have oppe at køre om nogle dage.

Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men vi kommer til fra start at bede forsvarspersonel om at være aktive i grænsebevogtningen.

Der vil selvfølgelig være informationskampagner til danskere i, i, i udlandet, og der vil også være informationskampagne til de lande, hvor mange udlændinge kommer fra, når de ønsker at komme til Danmark.

Godstransporten bliver ikke omfattet af grænsekontrol. Og det er ganske enkelt, fordi vi har behov for at få så mange fødevarer og varer ind til landet som overhovedet muligt, og vi er i tæt kontakt med transporterhvervene for at få det her til at glide så godt som overhovedet muligt. Vi har i dag orienteret EU-kommissionen, og vi har orienteret vores nabolande – Norge, Sverige og Tyskland - om den her beslutning.

Grænsekontrollen løber indtil videre til og med påske, altså til og med den 13. april, og det følger i øvrigt den skærpelse, der også er af rejsevejledningerne. Så jeg håber, alle har hørt, at man skal ikke tage på påskeferie ud af Danmark i år.

Det her er igen alvorlige initiativer – endnu engang. Det bliver ikke de sidste. Og vi vil inden for meget kort tid komme med udmeldinger, nye udmeldinger, som blandt andet skal hjælpe danske lønmodtagere, som på samme vis, som virksomhederne, kan komme til at stå med store udfordringer i den kommende tid.

I forhold til det hele vil jeg gerne sige, at vi står på ubetrådt land. Vi er i en situation, som ikke ligner noget, nogen af os har prøvet før.

Det kommer til at få omkostninger for os alle sammen. Jeg er sikker på, vi kommer igennem det her sammen på en, en god måde. Og lige nu ved jeg godt, at det samlede katalog er meget voldsomt og vil opleves meget voldsomt, men jeg er af den fuldstændige klare overbevisning, at det er det værd, fordi vi risikerer, hvis ikke vi gør det her, så bliver omkostningerne både menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk langt, langt større.

Og med de her ord vil jeg i første omgang give ordet videre til justitsministeren.

Værsgo!

Justitsminister Nick Hækkerup: Ja tak!

Som statsministeren også sagde, så har regeringen besluttet fra i morgen lørdag klokken 12 at indføre grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Kontrollen vil være tydelig ved alle væsentlige grænseovergange, i lufthavne, ved færgelejer og ved landegrænserne. Det gælder indtil videre og frem og til og med den 13. april, altså anden påskedag med.

Samtidig siger vi nu, at man kun kan rejse ind i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan for eksempel være, at man bor eller arbejder i Danmark. Alle andre rejsende vil blive afvist ved grænsen.

Som regeringen hele tiden har sagt følger vi udviklingen og gør det nødvendige. Vi gør det for at hæmme spredningen af corona i Danmark og for at sikre, at de særlige beskyttelsestiltag, som vi har taget i Danmark, ikke bliver undergravet af smitte, som kommer udefra.

Personer, som ønsker at rejse ind i Danmark, kommer til at få markant længere rejsetider ind i landet. Det kan jeg lige så godt sige nu helt ærligt, vi kommer til at se billeder af bilkøer ved vores grænser, af køer i lufthavnene. Vi må også se i øjnene, at vi inden for kort tid formentlig kommer til at se helt eller delvis lukning af nogle fly-, tog- og færgeruter.

Vi siger nu til alle udlændinge, som ønsker at besøge Danmark, at de kun skal rejse hertil, hvis de har anerkendelsesværdigt formål – at de bliver afvist ved grænsen, hvis de ikke har det.

Vi tager altså endnu et alvorligt skridt i indsatsen mod udbredelsen af corona i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at opretholde og ikke forsinke den nødvendige import og eksport af varer. Derfor vil der som udgangspunkt ikke blive gennemført grænsekontrol af godstransport ved grænsen. Myndighederne er i dialog med transporterhvervene om, hvordan vi tilrettelægger arbejdet ved grænseovergangene, så vi kan opretholde en hurtig og almindelig levering af varer og særlig selvfølgelig fødevarer til Danmark.

Det er meget vigtigt at gøre klart, at de her indrejserestriktioner ikke gælder lastbilchaufføren, der skal fragte fødevarer ind og ud af Danmark. Der vil derfor stadigvæk være masser af varer på hylderne i vores butikker. Det er endnu et stort skridt, som vi tager i dag, og derfor endnu en opfordring til, at alle udviser sammenhold. Vi skal tage ansvar for fællesskabet og følge de oplysninger og opfordringer, som myndighederne kommer med. Derfor håber jeg, at der er forståelse for, at regeringen nu indfører grænsekontrol i hele landet og indfører indrejserestriktioner.

Tak for ordet!

Statsministeren: Tak for det!

Og så går vi til rigspolitichefen!

Rigspolitichef Thorkild Fogde: Ja tak!

Politiet er i gang med det at forberede den her opgave. Vi er jo allerede til stede på grænserne til Tyskland og Sverige. Nu strammer vi posen til. Nu lukker vi af. Det, det gælder om for os, det er at lade den tunge trafik passere og bremse op på persontrafikken med henblik på at kontrollere, om dem, der rejser ind som personer, har et anerkendelsesværdigt formål med at komme til Danmark i den situation, landet befinder sig i i øjeblikket.

Det drejer sig jo primært om de danske grænser til Tyskland og Sverige og i mindre grad til Norge.

Grænseovergange til Danmark består af fire elementer. Der er en omfattende flytrafik. Den lander navnlig i Københavns Lufthavn og i Billund. Vi har færger, det vi i politiet kalder den blå grænse, Rødby, Gedser, Helsingør, Rønne, Frederikshavn. Vi har togtrafik, hvilket jo især er Øresundsforbindelsen, som mange her i regionen bruger, men også togforbindelser til Padborg og Tønder. Og vi har biltrafik over det, vi kalder den grønne grænse til Kruså, Padborg, Frøslev og Sæd.

Det er selvfølgelig derfor en ganske stor opgave at lukke grænserne af. Men heldigvis er vi hjulpet af, at trafikmængden allerede nu er væsentligt reduceret som følge af de opfordringer, regeringen har givet til danskerne, og som langt de fleste i befolkningen efterkommer. Så vi går i gang fra i morgen med at stramme posen til, lukke af for persontrafikken og lade den tunge trafik passere.

Tak!

Statsministeren: Tak for det!

Og så udenrigsministeren!

Udenrigsminister Jeppe Kofod: Ja tak til statsministeren for ordet. Vi har, som også statsministeren var inde på, fra Udenrigsministeriets side foretaget en række markante og hidtil usete tiltag, og det er for at sikre bedst muligt, at danskere, som er i udlandet på rejser, kan komme hjem snarest muligt, og kan komme hjem i god ro og orden. Derfor vil jeg også gerne gentage, hvad statsministeren netop sagde, kraftigt fraråde danskere at rejse ud, og for at undgå, at danskere strander i udlandet.

Vi skærpede tidligere på dagen rejsevejledningen globalt. Det vil sige, som også statsministeren nævner, vi fraråder alle ikke nødvendige rejser til alle lande, og det er fra i dag og en måned frem, frem til 13. april. Og lad mig sige det meget klart, enkelt og tydeligt: Lad være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Og er du på rejse i udlandet, bør du komme hjem snarest muligt.
Jeg vil også gerne understrege, vi er i tæt dialog med
rejsebranchen for at sikre, at det kan ske i god ro og orden, og jeg vil også gerne understrege, at budskabet fra rejsebranchen er, at danskere på rejse i udlandet i udgangspunktet vil kunne arrangere hjemrejse via deres rejsebureau eller flyselskab. Opstår der særlige omstændigheder, der vanskeliggør hjemrejse, så bør man i første ombæring kunne søge hjælp hos sin rejseforsikring eller sit rejsebureau. Men det er også klart, at Udenrigsministeriets globale vagtcenter, vores ambassader, vores konsulater selvfølgelig altid er til rådighed. Og det er et budskab og en appel om, at alle som sagt skal forholde sig i god ro og orden. Og står vi sammen om det her, så skal vi nok kunne lykkes med det.

Så vil jeg gerne understrege, at jeg også har talt, som statsministeren var inde på, med mine kolleger fra nabolandene, både fra Sverige og Tyskland også Norge, både i går og i dag, og det er vigtigt for mig at understrege, at de tiltag, vi nu tager, dem har vi så, har jeg så orienteret om fra regeringens side. Og jeg tror, alle, som ser på den her pandemi, kan se, hvor alvorligt det er i en række lande, og alle står over for vanskelige valg. Og det har de så også noteret sig, vores nabolande, og de viser forståelse. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er enige i alle tiltag, men jeg tror, alle er over for nogle svære valg i øjeblikket. Så dem har jeg talt med, og dem vil vi løbende og vedvarende tale med, både vores nabolande og andre europæiske lande, som er i, i vanskelige situationer og i det hele taget en tæt koordination i forhold til, i forhold til EU-lande.

Så endelig vil jeg bare sige, at danskere, som er i udlandet, bor der eller har længere ophold, der gælder altså nogle andre anbefalinger til dem. De må gerne blive, hvor de er, men danskere, som er på rejse, kom hjem under den nuværende situation.

Tak!

Statsministeren: Ja, det var ordene fra vores side. Vi åbner op for spørgsmål.

Vi starter med Danmarks Radio!

Spørger: Det er jo en meget dramatisk situation. Danmark lukker for stort set alt ind- og udrejse. Der er jo måske hundrede, måske tusinder af mennesker lige nu, der er ved at tjekke ind på rejse til Danmark. Folk sidder her og venter på at modtage venner og familiemedlemmer.

Hvad sker der helt konkret, når/hvis de ankommer til Kastrup Lufthavn i morgen eller til grænsen eller til en dansk havn?

Statsministeren: Hvis ikke, de har det, vi har defineret som et anerkendelsesværdigt formål med deres rejse, hvis det for eksempel er et familiebesøg, så bliver de vendt rundt i Kastrup Lufthavn, og så bliver de bedt om at forlade Danmark igen. Altså det, det er et reelt forbud mod at indrejse til Danmark, hvis ikke man har en, en, en gyldig grund til at gøre det i den situation, vi står i nu.

Spørger: Hvordan er det her clearet med udlandet, fordi der er jo ganske, ganske få lande, om nogen, der går så vidt, som Danmark nu gør med det her. Vi plejer altid at lytte til EU. I har været i kontakt med vores nabolande. Men hvordan reagerer man i udlandet på, at vi på den måde nærmest lukker for al samfærdsel?

Statsministeren: Altså, når vi, når vi kigger på EU i dag, så kan vi jo se, at corona har fået rigtig godt fat i Europa. Vi er faktisk én af de regioner, vi er den region, der er hårdest ramt. Og vi må jo også sige, at landene forfølger og efterfølger nogle forskellige strategier. Der er en tæt koordination imellem os både hvad angår sundhedsministrene, vi havde for kort, for få dage siden møde i Det Europæiske Råd. Udenrigsministrene har tæt kontakt. Men, men, men som dansk statsminister, så vælger jeg den strategi, som jeg mener er den rigtige på baggrund af de anbefalinger, vi får fra danske myndigheder. Og det er det, det er det der, det er det, der er min opgave, det er det, der er vores opgave i den situation, vi, vi står i.

Samtidig vil jeg gerne understrege, at når vi, når vi kigger ud i Europa lige nu, så flytter landene sig, og strategierne flytter sig fra time til time og fra dag til dag. Og vi kan se, at en række andre lande enten overvejer eller har indført grænsekontrol eller restriktioner på, på ind- og udrejse.

TV2!

Spørger: Det er jo et drastisk skridt, det siger du også. Har I overvejet andre muligheder? Altså Tjekkiet har lukket deres grænser. Polakkerne, som jeg forstår det, de screener. Vi har også set billeder af, at man tog temperatur i lufthavnene og så videre. Har I overvejet mindre drastiske skridt, som måske alligevel kunne holde syge ude?

Statsministeren: Ja, vi har overvejet rigtig mange ting. Og man kan sige, indtil nu har vi jo ikke haft grænsekontrol, og vi har ikke haft et egentligt indrejseforbud for udlændinge, der ikke har en god grund til at komme til Danmark.

Når vi træffer den beslutning, vi gør nu, så er det, fordi vi beder danskerne om meget, meget store ofre, og det er vi jo smerteligt bevidste om. Det her kommer til at have kæmpe konsekvenser for, for virksomheder, for danske lønmodtagere. Alle de børnefamilier, der ikke kan få deres børn passet. Og alle dem, der må aflyse deres almindelige hverdagsliv.

Og når vi beder danskerne om så meget og træffer så vidtgående beslutninger, som vi gør, så skal vi jo være sikre på, at rammen omkring den beslutning er den rigtige. Og der kan vi jo konstatere, jeg tror i lighed med mange andre mennesker, at det, det, vi risikerer at underminere den store indsats herhjemme, hvis rejsemønstret bliver ved med at være for aktivt både ud af Danmark, men jo også ind i, i Danmark. Og derfor vælger vi nu at tage den her, som er en drastisk beslutning, men det er for at understøtte vores nationale strategi i forhold til at hindre smitten i at brede sig.

Spørger: Vores nationale strategi, det var 14 dage – det her er fire uger, altså til efter påskeferien. Er det et signal om, at I også formentlig kommer til at forlænge den nationale strategi, altså offentlig ansatte der er hjemme to uger til og alt det andet?

Statsministeren: Nej, det er det ikke. Vi synes, det er fornuftigt med en parallelitet i forhold til rejsevejledningerne ud af Danmark og spørgsmålet om indrejse til Danmark. Og der har Udenrigsministeriet tidligere i dag anmeldt, at, at det her med, at verden nu går enten i rød for nogle landes og områders vedkommende, og orange for resten af verden, gælder til og med påsken, og derfor synes vi, det er naturligt, at ind- og udrejse følges ad.

Hvad angår ændringer i forhold til den offentlige sektor, arbejdsmarkedet, kollektiv transport, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, så gælder det fortsat i, i de to uger, som, som er anmeldt på pressemødet i onsdags.

Ja!

Spørger: Helt konkret, hvad er et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark. Du siger, det ikke er en et familiebesøg. Hvad er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark?

Statsministeren: Justitsministeren!

Justitsminister Nick Hækkerup: Ja, det er en konkret vurdering, men det vil for eksempel være personer, som bor eller arbejder i Danmark. Det vil dem, som skal levere varer til Danmark. Dem, som skal køre varer ud af Danmark, det kunne for eksempel være dyr til, til slagtning. Dem som skal udøve samværsret med, med deres børn eller besøge alvorlig syge familiemedlemmer i Danmark, eller har en anden akut grund til at besøge nære familiemedlemmer.

Men som statsministeren også sagde, et almindeligt sådant familiebesøg vil ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Men det er en konkret vurdering.

Spørger: Og hvordan dokumenterer man det, altså som rejsende ind i landet, altså her konkret, hvis nu for eksempel det er et sygt familiemedlem. Det er jo noget, der sker lige her og nu, det er noget, der sker allerede klokken 12 i morgen, som det også er blevet nævnt før. Der er mange mennesker, der måske er på vej. Risikerer man ikke voldsomt store propper, altså enormt mange mennesker, der lander og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Måske har de anerkendelsesværdige formål, måske har de ikke. Det er jo relativt uoverskueligt for de mennesker, der kommer hertil.

Justitsminister Nick Hækkerup: Langt de fleste vil givet vis være i den situation, at de kan dokumentere, via sygesikringsbevis eller andet, at de bor i Danmark og derfor har ret til at være her, eller at de arbejder i Danmark på anden måde. Og derudover, så vil det jo være et spørgsmål om at forholde sig til de forklaringer, som der måtte blive givet, og det er jo i den nuværende situation for politiet at foretage den slags vurderinger.

Statsministeren: Ekstra Bladet!

Spørger: Tak!
Jeg har to spørgsmål: Jeg har været til alle pressemøder i dag, og jeg kæmper altså lidt med at forstå, om man skal være meget nervøs, eller om der er styr på det.

Det første pressemøde, jeg var til i dag, der fik vi at vide, vi vidste endnu ikke, om vi var inde i den der røde stejle kurve, vi har set. Det ved vi ikke endnu, det er for tidligt at sige. Vi hørte for to dage siden og nogle timer, at der var ret godt styr på de smittede. Det blev sagt tirsdag klokken 14.03 af en sundhedsperson Statens Serum Institut. Og nu har man så trykket på den store knap her. Så jeg, jeg kæmper bare selv med at forstå, har, ved, er der sket noget inden for de sidste timer, der gør, at vi er på vej helt ud over skrænten, eller hvad sker der?

Det er et åbent spørgsmål, jeg ved det godt.

Statsministeren: Du havde to spørgsmål.

Spørger: Ja, det andet er, om I er blevet testet for corona i regeringen, altså ministre og, og, og nære rådgivere, om der er nogen, der har det?

Statsministeren: I forhold til hvad er det for en situation, vi står i. Jeg synes, det er et helt legitimt spørgsmål, og jeg tror, der er mange danskere, der har det ligesom dig. Hvad er det egentlig, vi kigger ind i.

Vi ved noget, men vi ved ikke det hele. Vi kan jo se, hvordan situationen i Italien har udviklet sig helt katastrofalt med rigtig mange mennesker, der er syge, og rigtig mange mennesker, der er kritisk syge. Og alt, hvad vi gør, er for at sikre, at vi kommer igennem det her på en anden måde. Uden så mange smittede, især på én gang og uden at se den alvor, som har ramt det italienske samfund, hvor man har måtte lukke hele samfundslivet ned, og hvor der nu er ganske mange mennesker, der, der er kritisk syge. Så hvis jeg skal betegne situationen med et enkelt ord, så er det alvor. Vi ser på det her med meget, meget, meget stor alvor, og ser det som vores opgave at gøre alt, hvad vi kan for at hindre smitten i at brede sig. Det er det, der er opgaven, og det er, det er med meget, meget, meget stor alvor, ellers ville vi heller ikke jo træffe så vidtgående beslutninger, som vi gør.

På det lidt bredere spørgsmål: er der, er der styr på situationen. Vi træffer i hvert fald de forholdsregler, som vi mener er de nødvendige for at hindre smitten i at brede sig og for at få den bredt så meget ud, som overhovedet muligt. Men jeg vil gerne understrege, jeg tror, vi kommer til at se flere danskere med corona. Jeg tror, vi kommer til at se flere indlagte på vores hospitaler. Jeg tror, vi kommer til at se kritisk syge danskere. Vi forventer dødsfald på baggrund af corona, og ligegyldigt, hvordan vi tilrettelægger indsatsen i sundhedsvæsenet, så vil der opstå spidsbelastningssituationer og kapacitetsudfordringer. Det, der er vores opgave, det er at få det i så lille en udstrækning som overhovedet muligt.

På testspørgsmålet er der mig bekendt ikke ministre, der er blevet testet i regeringen. Jeg er selv blevet testet for corona. Jeg har midlertidigt haft det dårligt og udvist nogle symptomer, der kunne minde om corona, og derfor er jeg blevet testet, og jeg er testet negativ, og jeg har det i øvrigt godt igen.

Ja!

Udenrigsminister Jeppe Kofod: Jeg er også testet og testet negativ. Jeg tror, vi alle sammen har taget nogle forsigtighedsprincipper på os.

Justitsminister Nick Hækkerup: Jeg er ikke testet, så hold afstand.

Udenrigsminister Jeppe Kofod: Ja.

Statsministeren: Ja, det håber jeg svarede på spørgsmålene.
Så går vi herover!

Spørger: Når du laver et så drastisk tiltag, som det her nu. Er det et udtryk for, at man opererer med, at der er et stort mørketal i antallet af smittede. Udover de her 801, som vi kender til?

Statsministeren: Ja, det må vi forvente. Vi må forvente mørketal globalt. Når jeg sidder og kigger ned over tallene på lande og regioner, så, så, så er forventningen også fra vores myndigheder, at der er et mørketal. Og det må vi også forvente, der er herhjemme.

Spørger: I forhold til, kan man sige, i dag har vi set, at to store hotelkæder, flere tilstødende brancher har gennemført massefyringer. Det, at man laver en, kan man sige, en lukning af grænsen, vil jo fuldstændig fjerne store dele af deres forretningsgrundlag. Hvad vil I gøre for at hjælpe dem? Det er jo mange mennesker, der er blevet fyret.

Statsministeren: Ja. Der er ingen tvivl om, at de brancher i Danmark, der er hårdt ramt fra starten i det her, det er det, vi kan kalde oplevelsesøkonomien bredt forstået. Det gælder transport på flere forskellige områder. Det gælder hotel. Det gælder restaurationsbranchen. Det kan man tydeligt se, når man bevæger sig, hvis man bevæger sig rundt i byen. Det er, al indrapportering, også til mig, er jo, at danskerne holder sig hjemme nu, og det sætter sig meget, meget hurtigt i aktiviteten. Så den strategi, vi har valgt, hvad angår dansk erhvervsliv, er jo, som I allerede nu ved, først og fremmest spørgsmål omkring likviditet for at få de virksomheder, som er afhængige af det, så godt som muligt igennem det her.

Så er der spørgsmålet omkring kompensation til de arrangementer, der måtte og allerede er blevet aflyst. Og så har vi besluttet os for sammen med dansk erhvervsliv at kigge ned i de branchespecifikke problemstillinger, der er. Og der er der ingen tvivl om, at hoteller er noget af det, vi kigger på i første omgang. Men allerede nu kan vi se, at det her kommer også til at sætte sig i produktionen i Danmark, altså i industriproduktionen simpelthen, fordi værdikæderne, de får ikke det, de skal bruge derude for at producere. Og det kommer til at sætte sig i større dele af dansk erhvervsliv, end jeg tror, man forestillede sig for få uger tilbage.

Så branchespecifikke indsatser kan sagtens komme på tale, og det er vi i dialog med, med erhvervslivet om nu. Og det gælder også på lønmodtagersiden.

Ja!

Spørger: Et enkelt afklarende spørgsmål, fordi det viste sig jo for eksempel i USA forleden, at det var, det var nødvendigt, altså ingen varer er omfattende af den her, den her rejse, den her grænsenedlukning. For I nævnte medicin og mad. Men det gælder alle varer?

Statsministeren: Ja.

Spørger: Okay.

Statsministeren: Ja!

Spørger: Jeg vil gerne stille spørgsmål til det, du startede med at fortælle om Mette Frederiksen, at beskyttelsen af folk på sygehuse, både indlagte og dem, der arbejder der. Den hastelov, som blev, kom igennem i går aftes, der har sundhedsministeren mulighed for at lave forbud mod besøg på hospitaler og plejehjem. Hvorfor er det ikke iværksat endnu?

Statsministeren: Altså, der er jo allerede kommet en meget kraftig henstilling om, at man, at man ikke besøger sine pårørende, hvad enten de er indlagte, eller de er, de er ældre. Jeg har ikke en status på lige nu, hvordan det ser ud, andet end at jeg hører, at aktiviteten også er kraftigt for nedadgående der. Og det er på det her område, som, som alle andre, hvis vi får behov for at lovgive, så kan det sagtens være tænkeligt, at vi, at vi benytter os af det. Men som jeg har sagt også ved andre pressemøder, ligegyldigt hvor mange hjemler vi måtte bede Folketinget om at få på plads, og ligegyldig hvor mange hastelovgivninger I kommer til at se, så løser vi ikke det her, vi kommer ikke igennem det her, uden at alle danskere tager ansvaret på sig. Det gælder også i forhold til at besøge sine, sine pårørende i dag.

Ja, jeg tror egentlig, alle har fået mulighed for at stille spørgsmål, men TV 2 ønsker igen.

Spørger, TV 2: Ja, det er bare for at forstå omfanget af, hvor stort det her er med grænsekontrol og lukkede grænser.

Altså, hvor mange udlændinge bliver ramt af det. Jeg er med på, om en uge, så ved alle, at de behøver ikke at komme til Danmark. Men altså i forhold til en, en normal situation, hvor mange udlændinge bliver ramt af det her?

Statsministeren: Ja!

Rigspolitichef Thorkild Fogde: Det er svært at opgøre helt præcist. Det, vi forventer, det er jo, at der her de første dage vil ske en ophobning, og det vil nok især være på den grønne bilgrænse ned mod Tyskland, grænsehandel og så videre. Og så vil det være på Øresundsforbindelsen mod Sverige, pendlere og så videre til Københavnsområdet. Og så vil det være hjemvendte fly fra Schengen-områderne, altså dem der i dag ikke kontrolleres. Der forventer vi, at der i hvert fald de første dage vil ske en vis ophobning af rejsende, som må vendes rundt og returneres til henholdsvis Sverige, Tyskland og de andre lande, de måtte komme fra.

Derefter forventer vi, at det vil stabilisere sig. Budskabet vil trænge igennem. Vi vil selvfølgelig også gøre tydelig opmærksom på det internationalt, flyselskaber og andre, at de skal orientere deres kunder om, at hvis de flyver til Danmark, så skal de lige tjekke på forhånd, at de kan blive lukket ind af de danske myndigheder, for ellers så vil de blive vendt rundt og skal returneres.

Så nogle dages ophobning og nogle dages bilkøer, som justitsministeren nævnte. Det må vi regne med. Og derefter tror vi, så vil trafikken gå i stå. Og det er jo selvfølgelig også det, der er formålet.

Spørger: Men en ophobning i lufthavnen, er det så transithallen. Kommer vi til at se i tusindvis af udlændinge, der sidder der og venter på at få en eller anden flylejlighed hjem, som de ikke havde bestilt på forhånd?

Statsministeren: Det er ikke vores forventning. Altså vores forventning er jo meget klart med den her melding og den kontakt, der bliver ud via rejseselskaber og, og flyfirmaer, at man lader være med at flyve til Danmark, medmindre at man bærer passagerer, som har en grund til at komme til Danmark. Det er vores meget, meget klare forventning, fordi det bliver også svært for dem det her.

Et sidste spørgsmål!

Ja!

Rigspolitichef Thorkild Fogde: Vi tror på, at, undskyld, at hovedparten af de hjemvendte selvfølgelig vil være dem, der følger Udenrigsministeriets opfordringer. Og de vil selvfølgelig blive sluset igennem og skulle følge de almindelige regler, om omgang og ophold i eget hjem og så videre, som andre.

Vi tror, hovedparten af de rejsende vil være den gruppe. Den vil ikke volde problemer. Vi tror også, som statsministeren siger, at den mindre gruppe, der måtte være, som stadigvæk har et ønske om at komme til Danmark i turisthenseende eller andet, de vil forstå budskabet og blive væk.

Statsministeren: Så slutter vi af med Danmarks Radio.

Spørger: Når man kigger på verdenskortet, så er det jo blevet orange i hele verden, hvis det ikke er rødt. Men når man kigger på tallene, så ser det ud som om, i hvert fald som jeg er opdateret, at Danmark egentligt ligger ret højt i forhold til landene omkring os, hvad coronasmitte angår. Er det her ikke noget, der sker for sent? Kan man ikke sige, at vi nu lukker af mod en omverden, hvor mange af landene i virkeligheden har færre coronasmittede, end vi har?

Statsministeren: Altså det, vi må konstatere, det er, at virussen, den breder sig, og alle europæiske lande har den nu. Danmark er ramt af corona. Det er jo sådan set forventningen, at hele verden kommer til at være. Og meget, meget store dele af verden er berørt allerede nu. Så når det handler om rejsemønstret, så går det både ind og ud af Danmark nu. Danskerne skal lade være med at rejse, både af hensyn til eget helbred, men selvfølgelig også fordi vi jo i dag kan tage smitten fra Danmark til andre lande. Og udlændinge skal lade være med at rejse til Danmark herfra.

Udenrigsministeren får en, en afsluttende.

Udenrigsminister Jeppe Kofod: Jeg vil bare supplere, det handler også om, at vi ser en række lande indføre restriktioner, for eksempel at det, det bliver besværligt at rejse. Det kan være lokale restriktioner, og det vil sige man som dansker kan strande mange steder. Så det rejsevejledningen også afspejler, det er et forsigtighedsprincip om, at hvis man overhovedet påtænker at tage ud at rejse, vi vil fraråde kraftigt at tage ud at rejse, så ender man selv i et land, som måske ikke lige nu er i rødt, men kan komme det under nogle meget alvorlige restriktioner, der gør, at man, at man strander der, og det i sig selv kan skabe nogle udfordringer. Så derfor så, så er det ikke kun, hvor smitten er, det er også, hvad det er for et, en verden, vi kigger ind i i den kommende tid.

Statsministeren: Og vi når et absolut sidste spørgsmål her.

Spørger: Jeg siger tak!

Statsministeren siger, at danskerne skal indstille sig på ikke at rejse. Hvornår kan danskerne forvente, at I begynder, nu ser vi også, at geografisk kan vi se, at smitten er centraliseret i nogle særlige regioner. Hvornår kan danskerne forvente, at vi måske også begynder at pille ved den interne transport i Danmark, rejsende mellem landsdele. Og er det noget, regeringen overhovedet overvejer?

Statsministeren: Vi overvejer alt!

Spørger: Så skal man. Jeg har måske en togbillet i næste uge til Jylland. Skal jeg afbestille den?

Statsministeren: Jeg vil nødigt lige gå ind i dine konkrete rejseplaner. Men vi overvejer alt, og der er jo allerede nu meldt restriktioner ud i forhold til den kollektive trafik, hvad angår myldretid. DSB har indført krav om, at man skal have pladsbillet, og det er jo for at sikre, at der er færre mennesker i den kollektive trafik.

Jeg kommer ikke til at give dig et, et, et, et, et fuldstændig nagelfast svar, hvad angår næste uge, men generelt er anbefalingen jo fra myndighederne, at vi undgår al, al den aktivitet, som er unødvendig, hvad angår arbejdsmarkedet, fritidsaktiviteter og andre ting, og det gælder selvfølgelig også i forhold til den kollektive trafik.

Tusind tak skal I have for at møde frem endnu engang til pressemøde her.

God aften!