Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemøde i Statsministeriet

Pressemøde den 28. april 2010

Pressemøde 28. april 2010 - Russisk statsbesøg

Det talte ord gælder

Hør pressemødet i klippet herover.

”Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Det er mig en meget stor fornøjelse at byde velkommen til dette pressemøde med Ruslands præsident Medvedev. Det er jo en historisk begivenhed. Det er første gang, vi har statsbesøg af en russisk præsident. Og det er første gang siden det år, jeg selv blev født, 1964, året før præsidentens fødsel, at vi modtager besøg på et så højt niveau fra Rusland. Og det markerer en meget positiv udvikling i det dansk-russiske forhold.

Den danske regering og jeg personligt lægger meget stor vægt på besøget her, for Rusland er en global aktør. Rusland er vigtig for Europa. Rusland er vigtig for Danmark. Og fra dansk side ønsker vi derfor at styrke forbindelserne og samarbejdet med Rusland. Vi har mange fælles interesser – både politisk og økonomisk.

Umiddelbart efter denne pressekonference underskriver præsident Medvedev og jeg selv en erklæring om et dansk-russisk moderniseringspartnerskab. Det er en symbolsk vigtig erklæring, som viser vores fælles interesser i at udvikle båndene mellem Danmark og Rusland yderligere i årene, der kommer. Desuden vil den danske og russiske regering i samme forbindelse underskrive tre yderligere aftaler. Én om bekæmpelse af transnational kriminalitet, om implementering af klimaprojekter og endelig en aftale om energieffektivitet. Alle aftaler, som styrker båndene mellem vores to lande.

Vi har politisk klare fælles interesser. Både Rusland og Danmark arbejder for en global juridisk bindende klimaaftale. Vi arbejder begge for en bæredygtig og konstruktiv udvikling i henholdsvis Arktis og Østersøen. Og vi har en fælles interesse i et stabilt og sikkert Afghanistan og i at destabilitet ikke spreder sig til Afghanistans naboregioner eller til resten af verden.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at understrege min store tilfredshed med den hyppige og nyttige politiske dialog mellem Danmark og Rusland. Præsidenten og jeg mødtes allerede i september sidste år. Og vi har igen i dag haft en meget udbytterig drøftelse. Derudover har jeg inden for det sidste halve år haft mulighed for at mødes tre gange med premierminister Putin. Og det vidner jo alt sammen om en tæt dialog mellem danske og russiske beslutningstagere, som er af stor betydning for udviklingen af det dansk-russiske samarbejde, og som jo også er rammen for en åben drøftelse, også om nogle af de spørgsmål, vi ikke nødvendigvis ser helt ens på.

På det økonomiske område har vi stærke fælles interesser. Vi kan glæde os over, at selvom samhandlen naturligvis er gået ned som følge af den internationale økonomiske krise, så har der ikke været et markant drop i samhandlen, som indtil krisen jo faktisk inden for en kort årrække fordobledes. Og der er et stort gensidigt potentiale i en øget samhandel. Og derfor er jeg også glad for, at vi i forbindelse med statsbesøget her i dag kan markere etableringen af et helt nyt russisk-dansk businessforum, som en fast og stærk ramme omkring en yderligere udvikling af de økonomiske relationer mellem Danmark og Rusland.

Så jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at få det her statsbesøg på plads. Og jeg er tilfreds med, at vi i lyset af statsbesøget underskriver vigtige aftaler, som der kan bygges videre på til fælles bedste i årene, der kommer.

Præsident Medvedev/Tolk: Mange tak hr. statsminister, tak de damer og herrer og repræsentanter fra pressen. Jeg vil udtrykke, at jeg er fuldt ud enig med det min kollega netop sagde om, at dette møde virkelig har et historisk perspektiv. Vi har flere gange i dag talt om Nikita Khrusjtjovs besøg til Danmark. Nikita Khrusjtjov var faktisk ikke statsoverhoved efter sovjetisk protokol, og derfor er det faktisk måske det første statsbesøg, som jeg har den glæde at være leder af, og hvilket virkelig vil støtte vores landes samarbejde. Vi har mødtes flere gange. Vi mødtes i New York for første gang med statsministeren, og siden da har vi samarbejdet om udvikling af vores forhold inden for forskellige områder. Vi har udviklet den politiske dialog. Vores regeringsledere mødes fast. Det første erhvervslivsforum fandt sted i dag, og jeg talte på erhvervsforummet om, at forretningsfolk, de skal have personlig kontakt, det er ikke nok, at de mødes indirekte mellem os, de skal mødes direkte og tale sammen, og de skal tale samme sprog, de skal tale samme sprog både i konkret og i overført betydning. Derfor er erhvervslivsforummet et meget positivt tiltag, også i lyset af det forhold, at statsministeren og jeg i dag underskriver en samarbejdsaftale inden for modernisering. Og jeg vil gerne takke den danske side for at have taget initiativet til at støtte netop dette projekt. Jeg mener, at det er et projekt, som er meget væsentligt for Rusland og for vores forhold. Til trods for krisen er det lykkes os at fastholde et højt niveau af kontakt og samhandel. Det er muligvis et af de bedste eksempler på, hvad der skete i kriseåret. Det at vi tabte 13 procent af samhandlen understreger kun muligheden for at udvikle det yderligere. Det viser også, at vi skal diversificere vores økonomiske kontakt. Vi skal fremme investeringsprojekter og vores økonomiske samarbejde udvikles. Vi talte også på vores møde om, at vi skal mødes på forskelligt niveau med forskellige repræsentanter fra vores regeringer. I dag underskriver vi en aftale om samarbejde inden for energiområdet. Det er et område, som er særligt vigtigt for Rusland. Energieffektivitet er for Rusland ikke det bedste punkt i russisk økonomi, og vi håber meget på dansk hjælp i den sammenhæng. Nord Stream-spørgsmålet er et vigtigt spørgsmål. Jeg vil minde om, at Danmark var det første land til at give tilladelse til at lægge Nord Stream-gasrørledningen. Jeg vil gerne understrege, at der var tale om en høj grad af pragmatisk tilgang fra dansk side, det var altså ikke en ideologisk beslutning. Det er en beslutning, der skal være pragmatisk, hvor der tages hensyn til vores landes gensidige interesse. Jeg er sikker på, at det vil også føre frem til en kommerciel dividende. Også på miljøområdet samarbejder vi, og vi kan udvikle samarbejdet inden for miljø og medicin og det farmaceutiske område. Vi talte i går, og vi har også i dag talt om udviklingen af samarbejdet inden for landbrug, der er meget, vi kan tale om dér. Der er mange projekter allerede i gang på det område. Transportområdet og infrastruktur – det er alt sammen emner, som er blevet diskuteret i forbindelse med vores møde i dag.

Mit besøg i Danmark finder sted i det samme år, hvor vi fejrer 60-året for sejren over nazismen. Det var en fælles tragedie for Europa, og jeg vil gerne understrege, at vi har store ting, der skal ske i Moskva den 9. maj, og jeg vil også gerne udtrykke min glæde over, at Danmark også ærer de sovjetiske soldater, der døde i forbindelse med befrielsen af Bornholm. Det er noget, vi også har talt om i dag. Vi har talt om mange forskellige emner. Og de spørgsmål som ... vi har også talt om de emner, hvor vi har forskellige synspunkter – spørgsmålet om internationale trusler, men også dér, hvor vi er enige. Det er helt normalt, det er som det skal være. Og jeg vil sige, at vores samtaler har været åbne og meget direkte. Og jeg kan se, at statsministeren er enig. Jeg vil gerne sige, at inden for det regionale område, vil vi gøre meget for, at det arktiske område og Østersøen skal være blomstrende områder, også i økologisk henseende. Det er noget, vi vil fortsætte vores arbejde med.

Jeg vil gerne takke mine danske partnere – statsministeren – for den produktive dialog, som vi har haft i dag og i går. Og jeg regner med, at den vil fortsætte på samme måde i fremtiden.

Der er også en anden ting, jeg ikke kan lade være med at sige – vi havde nogle svære dage sammen i forbindelse med klimatopmødet. Det var faktisk meget vigtigt dét, der skete. For det var den første erfaring, vi kunne få, som viste, at til trods for, at vi har forskellige synspunkter, selvom Rusland og Danmark i øvrigt har meget sammenfaldende synspunkter, at det er muligt at samtale, det er muligt at nå frem til gensidig forståelse. Og jeg er sikker på, at det er en proces, der vil fortsætte, også i forbindelse med den mexicanske runde. Jeg vil gerne bifalde statsministerens arbejde i den sammenhæng, det var ikke noget nemt arbejde, og det var i høj grad mod, der blev vist fra statsministerens side dér.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen: ... mulighed for nogle spørgsmål – ja!

Spørger: Uffe Dreesen TV 2, Danmark. Jeg har et spørgsmål til Dmitry Anatolievich. Jeg ved, at det er et spørgsmål, der bliver stillet mange gange, som De sikkert er rigtig træt af at svare på. Men jeg kan se, at 66 procent af russerne ifølge Levada Centret mener, at det er ministerpræsident Putin, der trækker i trådene og kontrollerer, hvad De laver. Hvem er det egentlig, der bestemmer i Rusland i dag?

Dmitry Anatolievich/Tolk: Det er et godt spørgsmål, selvom der måske er nogle, der er trætte af at høre på det, så ... alle spørgsmål er gode, især på pressekonferencer. Rusland kontrolleres af det russiske folk. Hverken Medvedev eller Putin eller nogen anden. Det er det første, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige er, at hvis vi skal tale om fordeling af kompetencerne, så har jeg flere gange talt om – og jeg vil minde dem om, at i overensstemmelse med vores forfatning, så er det præsidenten, der udnævner premierministeren og regeringen. Jeg ved ikke, er der mere, jeg skal sige?

Hvad regeringen angår – det har jeg også sagt flere gange. Og min kollega Putin har talt om, at vi har forskellige kompetencer. Vi har ikke en parlamentrepublik eller demokratisk monarki som i Danmark. Vi har en præsidentrepublik, og derfor er det sådan, at vi har en stærk figur i præsidenten og en stærk figur i regeringslederen, og hver af de roller har bestemte kompetencer. Det er ikke som i USA fx, hvor der ikke er en uafhængig administration, og alle beslutninger tages i det Hvide Hus, sådan er det ikke her. Jeg synes egentlig, at situationen er ganske klar. Og hvis De er meget interesseret i flere detaljer, så kan jeg svare yderligere, hvis det skal være.

Spørger: Ina Gran... fra avisen Kommersant. De talte om den deklaration, der skal underskrives nu om partnerskab inden for modernisering. I morges besøgte De et erhvervslivsforum. Og De hørte, hvad der blev talt om projekterne der. Kan De nævne, hvilke danske projekter man kunne understrege, hvilke danske erhvervslivsprojekter ...

Præsident Medvedev/Tolk: Tak for spørgsmålet. Der er mange danske investeringer i vores land. Danmark investerer ca. 1 mia. dollars om året i Rusland. Jeg kan ikke sige, at det er et gigantisk investeringsniveau, men det er en rigtig god start. Og de investeringer, det er investeringer inden for det medicinske og farmaceutiske område. Det er inden for energiområdet. Energisamarbejdet som statsministeren og jeg netop har talt om i forbindelse med vores forhandlinger, og vi nåede frem til enighed om, at netop det område er vigtigt for os. Det er meget klart for os hvorfor. Sagen er den, at vores danske partnere, de deltager direkte i dannelsen af de her energieffektive byer eller hele områder i Rusland, som vores danske partnere hjælper os med i kraft af deres erfaring. Det er en erfaring, som spiller en stor rolle og er meget vigtig for os, idet man her i Danmark er i stand til at vurdere energieffektivitet, vurdere hvad man gør med varmen. Vi har et problem med det i Rusland. Og derfor er det sådan, at de regioner, som er repræsenteret her i forbindelse med statsbesøget, og som følger mig, det er russiske regioner, som er en slags pilotprojektområder, hvor de områder realiseres, fx Tazakstan.

Endvidere skal jeg nævne landbruget. Vi har meget, vi kan tale med danskerne om, når det kommer til landbrug. Mange muligheder for samarbejde. Agrarsektoren i Danmark er simpelthen en af verdens bedste. Og det kan være et eksempel for andre lande, ikke bare for Rusland. I den sidste tid har danskerne investeret ganske meget i udviklingen af russisk landbrug. Og jeg er meget glad for at forstå, at vores danske partnere deltager ... i går aftes efter middagen talte vi meget om netop dette emne. Og jeg er sikker på, at der er mange projekter, der kan konsolidere vores samarbejde. Transportområdet er også et klart vigtigt felt, udvikling af havneanlæg osv. Der er mange områder i samarbejdet, som er spændende for os. Energiområdet er vigtigt. Jeg har nævnt Nord Stream. Vi skal udvide vores samarbejde i det område. Derfor vil jeg sige, at det har været et meget nyttigt møde. Og vi har også talt i øvrigt om samarbejde inden for højteknologiområdet, hvilket også er meget vigtigt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Nord Stream muliggør jo, at vi fra dansk side i en situation, hvor vores egne energiressourcer over tid vil løbe ud, har en mulighed for også at aftage russisk naturgas og i det hele taget sikre en diversitet i den danske energiforsyning. Ved siden af det er der en god leveregel, og det er at spare på energien. Og det har vi øvet os meget på fra dansk side. Vi har over en generation haft en stor økonomisk vækst, som har været dekoblet fra vores energiforbrug, som stort set har været stabiliseret. Og det har skabt os nogle kompetencer, som præsidenten også så venligt påpeger. Så det er jo en god balanceret gensidig aftale, at vi får mulighed for at aftage russisk naturgas. Men til gengæld øver os i at spare på den, så den rækker lidt længere.

Jeg tror, der er plads til et eller to spørgsmål mere, værsgo!

Præsident Medvedev/Tolk: Katynarkiverne er faktisk åbnede. Noget andet er, at der er nogle materialer, som endnu ikke er blevet overgivet til vores polske partnere. Jeg har givet ordre til, at det skal ske. Efter først at skulle igennem nogle procedurer, så skal de materialer overgives til vores polske kolleger, som har deres interesse. Men i det store og hele har vi allerede for længst konkluderet i det spørgsmål, men det er rigtig nok, at vi for noget tid siden er begyndt at se på det på en anden måde. For noget tid siden gav jeg ordre til at vise de resultater frem, som man er nået frem til. Det betyder ikke, at materialerne har været ukendte. Det betyder blot, at materialerne måske for første gang er kommet frem fra vores arkivhjemmeside, sådan så alle kan få lejlighed til at se, hvem det er, der tog beslutninger, hvem der gav de ordrer til at dræbe polske officerer. Det står alt sammen i dokumenterne. Alle underskrifterne er til stede. Alle personerne er kendte. Men jeg vil gentage, at vi skal lære af historien, og derfor er dét, at der er kommet sådan en samlet fremstilling på banen, det er positivt, og det er noget, jeg mener, vi skylder verden.

Spørger: Jeg har et spørgsmål til de to ledere. For det første vil jeg spørge hr. statsminister: Det er kendt, at København regnes for at være Europas cykelhovedstad. Noget der springer i øjnene, når man kommer her, det er at se så mange cyklister. Hvor svært var det sådan fra et investeringssynspunkt for regeringens politik at gøre København til sådan en cyklistvenlig by.

Og til dem hr. præsident vil jeg sige – i Sankt Petersborg, hvor de kommer fra, der er der en stærk cyklistbevægelse, men man kan ikke se særlig mange cykelstier i Sankt Petersborg, hvordan forholder de dem til cykler som transportmiddel. Og kunne man håbe på, at man måske ... at russerne engang flytter ud af bilen og sætter sig op på cyklen?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Når København er blevet en cykelby, så er det en kulmination af en lang udvikling. Det er i høj grad Københavns Kommunes egen fortjeneste, der har investeret i cykelinfrastruktur. Vi har så også af flere gange landspolitisk lavet puljer, der understøtter, at kommunerne kan foretage den slags investeringer. Grundlæggende tror jeg, man må sige, at det er efterspørgsel efter cykelstier, der skaber udbud, altså det er danskerne, der har lyst til at cykle, og det skaber jo et pres på de fysiske planlæggere om at sørge for, at det kan ske. Og når man så skaber rammerne, så er der endnu flere danskere, der kan lide at cykle. Jeg holder selv meget af det. Har de sidste tre år brugt min sommerferie på at cykle fra København til Paris, og kan derfor bekræfte, at den danske cykelinfrastruktur er meget den overlegen, man finder længere nede i Europa.

Præsident Medvedev/Tolk: Det er et glimrende spørgsmål. Det var ikke i Danmark, men det var før, jeg blev præsident, havde jeg mulighed for at bevæge mig lidt friere rundt i Europa. Jeg var meget glad for at se, hvordan man i et af de europæiske lande, der var vi på en restaurant, hvor premiereministeren var kommet, og der så jeg premiereministeren i pågældende land ankomme på cykel. Det var noget, der inspirerede mig meget dengang. Jeg vil sige, at det er faktisk meget vigtigt – det er simpelthen et godt eksempel. Det er korrekt, det står ikke godt til i Rusland i den henseende, bl.a. fordi vi har en anden ligesom transportkultur, og vores cyklister er nogen gange simpelthen bange for at cykle på vores gader. Vi mangler for det første cykelstier, men vores bilister opfører sig heller ikke altid ønskeligt. Og der er mange bilister der simpelthen ikke kan forstå, hvad en cyklist dog laver på en vej. Derfor har vi meget at tale om i den henseende. Og der er mulighed for at tage ... se på vores europæiske partneres eksempel. Det er også en sund livsstil, der knytter sig til at cykle. Jeg kunne godt tænke mig at se flere cykler på gaderne i Sankt Petersborg og i andre byer. Og jeg vil håbe, at det selv for vores lands ledelse også vil være en transportform, der vil være tilgængelig.

Spørger: Lars Løkke Rasmussen – jeg skal lige høre, emner som menneskerettigheder og problemer i Nordkaukasus, er det også noget I har talt om, eller ville det ødelægge den gode stemning.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Jeg kan først og fremmest jo bekræfte, at stemningen er god. Og til god stemning hører naturligvis også, at man kan tale om de spørgsmål, man nødvendigvis ikke ser 100 procent ens på. Så derfor har vi naturligvis også diskuteret de spørgsmål.

Jeg har jo hæftet mig ved præsidentens klare markeringer om moderniseringsbestræbelser, om vigtigheden af pluralisme, om vigtigheden af menneskerettigheder og lykønsket med alle de fremskridt der gøres i så henseende. Men naturligvis også redegjort for, hvordan man fx i det danske samfund ser med bekymring på nogen af de situationer, der har været fx omkring mord på journalister – og givet udtryk for det ønske om, at disse situationer afklares, og de skyldige bringes til straf. Så det er en kendt dansk position.

Ligesom vi jo også har talt om, at det store potentiale, som vi begge ser forretningsmæssigt, jo hviler på, at det arbejde præsidenten har sat i værk om at skabe gennemsigtighed og klare rammevilkår i det russiske samfund, at det nyder yderligere fremgang, så ja – de spørgsmål har vi naturligvis også diskuteret.

Præsident Medvedev/Tolk: Hvis I vil tillade det, så vil jeg også sige et par ord i den anledning. Det er vigtige emner, de bringer op for det første. For det andet er det helt traditionelle både for det danske samfund og for visse andre lande, hvor den slags spørgsmål optager mange. Og det er godt, at det er sådan. Hvad kan jeg sige? For det første – det er emner, som ikke kan kaste et negativt lys over vores samarbejde, fordi de er helt nødvendige eller normale spørgsmål. Jeg talte med statsministeren om, at vi er åbne over for at diskutere disse emner, både med repræsentanter for NGO’ere, græsrodsorganisationer og med regeringer, men for det andet vil jeg sige, det er vores problemer, det er os selv, der skal løse dem – alene. Og en udefrakommende støtte i den sammenhæng har vi ikke brug for. Vi skal selv klare de problemer. Og en ting til vil jeg sige. Vi skal gennemføre undersøgelser af alle forbrydelser, men jeg vil ikke mene, at præsidenten eller politiet kun skal interessere sig for mord på fx journalister, bare fordi de har et bestemt erhverv. Alle forbrydelser skal opklares i vores land. Forbrydelse mod individet er den værste form for forbrydelse i en hver form for straffelov, inkl. den russiske straffelov. Derfor skal disse spørgsmål behandles uden særbehandling. Og det er netop, hvad vi talte om – statsministeren og jeg. Jeg vil gerne understrege, at løsningen af disse spørgsmål, det er spørgsmål ... den findes inden for kompetencen af den russiske stat og den russiske regering og den russiske præsident.

Vi slutter her.

Præsident Medvedev/Tolk: Mange tak og vi ses.”