Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemøde

Pressemøde den 4. november 2020

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Velkommen til pressemødet. Jeg håber, at vi nu har fået styr på teknikken. Det er et pressemøde, der foregår virtuelt, fordi at coronasmitten den har bredt sig til Folketinget og regeringen.

Når vi har indkaldt til pressemøde i dag, så er årsagen dog en anden og mere alvorlig.

Statens Serum Institut har observeret en meget alvorlig udvikling i corona forårsaget af mink.
Der er i dag konstateret coronasmitte på 207 minkfarme.
Og den udvikling er sket på trods af en intensiv indsats for at begrænse smitten.
Samtidig ses smitte med nye muterede typer af corona både i danske minkbesætninger og i lokalbefolkningen.
Det er altså heller ikke lykkedes at begrænse yderligere spredning til det omkringliggende samfund.

Med andre ord:
Virus er muteret i mink. Og den muterede virus har spredt sig til mennesker.
Og hvad værre er – og det er meget, meget alvorligt – så har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet fem eksempler på virus i minkfarme – og 12 eksempler på virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed på antistoffer.

Med andre ord: Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal.

Over hele verden, der arbejdes der i måneder, uger og dage på højtryk for at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Men Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.

Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi. 

I Danmark har vi selvsagt et stort ansvar over for vores egen befolkning.

Men med den mutation, der nu er konstateret, så har vi et endnu større ansvar også for resten af verden. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande.
Og derfor skal vi tage situationen på de danske minkfarme ekstremt alvorligt.
Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere.

Det kræver resolut handling.

For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene. 

Vurderingen fra Statens Serum Institut er klar: En fortsat minkavl under den igangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. 

For at understøtte den aflivningsindsats, som fødevaremyndighederne allerede er i gang med at iværksætte, så, og allerede er i gang med, så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet. 

Når alle mink skal aflives – også avlsdyr – så ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen. Det er en uhyre vanskelig situation.  
Og det er derfor også en beslutning, vi som regering træffer med et tungt hjerte.
Men på baggrund af sundhedsmyndighedernes klare anbefaling, så er det den nødvendige beslutning at træffe i Danmark.

Jeg vil gerne have lov til både at udtrykke min store sympati for og beklagelse over for de danske minkavlere. Mange af jer mister ikke alene jeres levebrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som måske er gået i arv over generationer.

Vi ved godt, at minkfarmene har en meget stor betydning lokalt flere steder i Danmark. I er en meget vigtig dansk eksportsucces. Danmark er verdens største producent af minkskind.
Alt det her er regeringen smertelig bevidst om.

Det er en sorgens dag for jeres erhverv og for alle jer, der lever af det. Om lidt vil vi uddybe, hvordan vi vil hjælpe de berørte minkavlere igennem det her økonomisk.

Altså, for det første, så må minkbestanden aflives.

For det andet skal vi sætte effektivt ind for at inddæmme den muterede variant af corona, som allerede er blevet overført til mennesker.
Status er som sagt, at der er registreret 12 personer med den nuværende COVID-19- virus i Nordjylland, som er muteret.
Derfor anbefaler myndighederne, at vi iværksætter en række lokale tiltag og restriktioner, som skal reducere smitteudviklingen i de kommuner, hvor den muterede virus vurderes at være udbredt.
Det er lige nu Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.
Alle jer beboere i de kommuner må forberede jer på yderligere restriktioner i den kommende tid.

Sundhedsmyndighederne arbejder på højtryk med den helt konkrete udformning af de nødvendige tiltag og restriktioner. Der vil være tale om en nedlukning i de her kommuner, der går længere end de restriktioner, der gælder i resten af Danmark.

Regeringen vil på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger præsentere de lokale indsatsplaner i morgen.
Og myndighederne vil lave en konkret plan for, hvordan vi får testet så mange som muligt fra de berørte områder i Region Nordjylland.
Samtidig arbejder myndighederne på en stærkt intensiveret smitteopsporing i forhold til personer med den pågældende mutation.

Jeg vil gerne have lov til at sige til alle jer i Nordjylland: Vi ved godt, at vi med den her besked efterlader jer i uvished frem til i morgen. Det kommer til at betyde bekymringer, og jeg beklager, at det må være sådan. Men situationens ekstreme alvor tilsiger, at vi skal handle, hvad angår minkene, nu.

Coronaen har endnu engang vist, hvor svær en sygdom, det er, vi har med at gøre.

Vi bliver nødt til at møde den med handlekraft, for det drejer sig om liv og død. Ikke kun i Danmark, men i hele verden.  

Det drejer sig om økonomi, eksport og arbejdspladser.

Og vi skal have den her situation under kontrol, og det kan vi kun ved en fælles indsats, som vi har gjort det før.

Og med de ord vil jeg gerne have lov til at give ordet videre – og håber, at teknikken den virker – i første omgang til sundhedsministeren.

Værsgo!

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Ja, tak for det.

Situationen er dén, hvis man zoomer ind på, på situationen i Nordjylland, så er der den seneste uge bekræftet smitte hos i alt 783 borgere i region Nordjylland. Og det vi kan se, når vores laboratorier går ind og segmenterer de positive prøver, så kan vi se, at cirka halvdelen af dem, der har smittet i Nordjylland, er forårsaget af en smitte, som på et tidspunkt har været igennem minkpopulationen i området.

Det er vigtigt at slå fast, der er ikke tegn på, at deres sygdomsforløb er mere alvorlige, end de andre sygdomsforløb, vi kender fra COVID-19. Så det er altså mutationen og forholdet i forhold til antistofferne, det er dét, som er det centrale.

Statens Serum Institut har fundet forskellige mutationer af COVID-19 i danske mink, og det er også grunden til, at der er iværksat forskellige tiltag allerede er i gang i dag for at dæmpe smitten på minkfarmene, men det nye er altså, at Serum Instituttet har fundet en mutation i prøver fra fem forskellige minkfarme, der er udtaget tidligere her på efteråret, som man har haft igennem sine laboratorier, har dyrket på, og altså har vist, at undersøgelserne har vist, at de her prøver af mutationen kan påvirke effekten af de aktuelle kandidater, der er, til en vaccine mod COVID-19. Og det er derfor, det også har en global betydning det her.

Og som statsministeren netop har sagt – jamen, smitte fra minkfarmene, det er dermed en trussel for folkesundheden i Danmark, men jo også en trussel for udviklingen af vacciner mod coronavirus. Og derfor er det helt afgørende, at vi laver en national indsats nu fra myndighedernes side, og det gør vi. Men det er også helt afgørende, at der er den nødvendige opbakning fra befolkningen, og derfor siger vi særlig i dag til befolkningen i de berørte kommuner – det er vigtigt for alle i Danmark, men det er særlig vigtigt, at I bakker op om og er med til at begrænse, det vil sige reglerne om max ti personer sammen. Reglerne om og begrænse omgangskredsen uden for den nærmeste familie. Og reglerne om afstand og mundbind de steder, hvor det er påkrævet. Det er selvfølgelig særlig vigtigt, når det drejer sig om de berørte kommuner i den tid, hvor der stadigvæk er mink, indtil vi har håndteret den situation. Så skal der også laves smitteopsporing og en intensiveret testindsats, hvor vi får kortlagt præcis, hvor meget den her mutation har, har spredt sig.
Og så vil der også komme, ud over det her, yderligere restriktioner med det henblik og dæmpe aktiviteten i samfundet i de berørte kommuner.
Og så skal jeg også meddele, at Danmark i dag, i henhold til det internationale sundhedsregulativ IHR, har orienteret Det Europæiske Smitteagentur ECDC. Vi har orienteret EU-kommissionen, og vi har orienteret WHO om, at der altså er fundet en ny variant af coronavirus på danske minkfarme i Nordjylland.

Tak for ordet!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Så giver jeg ordet videre til Statens Serum Institut.

Værsgo Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Tak!

Det er jo en alvorlig baggrund det her, og vi har fulgt smitten med coronavirus i mink igennem sommeren. Og i starten så håbede vi, at det kunne inddæmmes på farmene, og vi håbede også, at man så senere med et målrettet nedslagningsprogram kunne begrænse smitten, men, men intet af det har vist sig muligt. Fordi vi har set en større og større smitte, og hvor det specielt er situationen i Nordjylland, der har vakt bekymring, hvor at det er i oktober 53 procent af mutationerne, der har været igennem mink. Det betyder ikke, at folk er blevet smittet fra mink direkte. Det er faktisk kun en del af den smitte, vi har set, der har været direkte relateret til folk, der er beskæftiget ved minkerhvervet. Det har i høj grad også været en videre spredning af de her minkrelaterede stammer.

Så, så den ene bekymring, vi har, det er selve spredningen – det at have et stort reservoir på op til 17 millioner dyr, der har coronavirus, og som kan smitte mennesker og dermed give yderligere anledning til epidemi i Danmark.

Den anden bekymring, det går så på mutationerne. Og det er sådan så med et RNA-virus som coronavirus, så ser man hele tiden mutationer. Det ser man også, når virus spredes blandt mennesker.
Men det særlige, der sker, når virus skifter vært, altså fra mennesker til mink, det er, at det kommer i ind i et andet biologisk system. Det kommer ind i en anden dyreart, og det giver så et andet selektion af mutanter. Og det betyder så, at vi pludselig har set en drift af virus, hvor vi står og ser en virustype, der på væsentlige punkter adskiller sig fra de gammelkendte humane virusvarianter.
Vi har set flere forskellige former for mutationer. Og dét, der i særdeleshed har bekymret os, det er denne her Cluster 5, er den døbt, som er et virusvariant, der har tre ændringer i aminosyren, plus at den også har tabt noget af arvematerialet. Og de ændringer, de ligger i relation til dét, der hedder Spike-proteinet, som er det mål, der er for, for vacciner, fordi det er dér denne her Spike, som virus bruger, når den hæfter sig til receptorer på slimhinden. Og, og det giver så anledninger til, til bekymring, der så er blevet undersøgt i laboratoriet.
I laboratoriet har vi så vist, at vækst af det her virus, det muterede virus ikke hæmmes i samme grad af antistoffer fra patienter, som et normalt mennesketilpasset virus gør. Så vi, så vi ser en klar forskel dér.

Det betyder ikke, at virus bliver, vokser fuldstændigt frit. Vi ser heldigvis stadigvæk en vis effekt af antistoffer. Men, men med den nedsatte effekt, som antistofferne har, det er nok til, at vi har skærpet vores, vores risikovurdering, fordi vi kan, vi vil ikke tillade, at, eller det vil være en stor bekymring for folkesundheden, hvis det er, at sådan en virus, den laver yderligere ændringer. Så det er ikke sådan så, at vi, at vi siger, at vaccinerne ikke kommer til at virke på nuværende tidspunkt, men, men vi har en meget, meget stor bekymring, og derfor er det rettidig omhu at handle nu. Og det er derfor, vi har konkluderet i vores risikovurdering, det er i øvrigt også noget som Sundhedsstyrelsen bakker op på, at en fortsat minkavl under en igangværende COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Og det er både nationalt og internationalt, og herunder mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.

Tak for ordet!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for de ord. Og jeg giver ordet videre til fødevareministeren.

Værsgo!

 

Fødevareminister Mogens Jensen: Ja, tak for ordet!

Og som det jo er blevet sagt, så har minkbesætninger jo vist sig at sprede smitte med en ekstrem hast.
For en måned siden besluttede regeringen på grund af den stigende smitteudvikling i mink, at alle smittede minkbesætninger og alle besætninger i en radius eller zone omkring dem skulle aflives. Det var den 1. oktober. Og der havde vi 41 smittede minkfarme og en situation, hvor smitten stadigvæk var begrænset til det nordlige Jylland.

I dag, lidt mere end en måned senere, har vi 207 smittede minkfarme, og en smitte, der geografisk har bredt sig til en stor del af, af Jylland. Det er jo i sig selv en alvorlig og bekymrende udvikling. Og derfor har vi gennem de sidste uger sat tempoet op med de nødvendige aflivninger, og også iværksat en række supplerende tiltag, som for eksempel at give besætningsejerne mulighed for selv at aflive både raske og smittede besætninger.

Men oven i det står vi jo så nu i en ny situation, som det også har fremgået her, hvor sundhedsmyndighederne har meldt ud, at der er fundet en ny virusvariation i mink, som indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, og at det derfor vil være nødvendigt, at alle mink skal slås ned hurtigst muligt inklusiv alle avlsdyr.

Den beslutning, regeringen nu har taget, er derfor ikke en beslutning om et forbud mod minkavl i Danmark, men en beslutning om aflivning, som er truffet for at beskytte folkesundheden.

Og regeringen er selvfølgelig bevidst om, at det her er en meget stor beslutning, og en beslutning, der de facto vil betyde nedlukning af den danske minkbranche i minimum en årrække. Men vi har ikke kunnet træffe andet valg, da det er sundhedsmyndighedernes vurdering, som det også har lydt her, at selv fastholdelsen af en mindre mængde avlsdyr vil udgøre en risiko for folkesundheden.

Regeringen og jeg er jo smertende bevidste omkring, hvad det her det betyder for alle de danske minkavlere, der står til at miste deres dyr og deres levebrød, og for nogle også deres livsværk.

For nuværende, der vil aflivningsprocessen fortsætte som hidtil, men hastigheden den skal øges, og derfor arbejder Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen lige nu på højtryk for at få aflivet flest mulige mink hurtigst muligt. Ligesom politiet og Forsvaret nu intensiverer deres indsats for at sætte ekstra gang i aflivningerne.

Derudover har regeringen besluttet, at minkavlere i hele landet, der afliver deres mink hurtigt, vil få en ekstra kompensation, og den ordning vil gælde både indenfor og udenfor zonerne.

Regeringen er fuldstændig klar over, at det her er en meget stor beslutning. Og jeg tilslutter mig statsministerens ord og udtrykker den største og dybeste medfølelse med de minkavlere, medarbejdere, familier og lokalsamfund, som bliver berørt af den her beslutning. Men vi står overfor én af de største sundhedsmæssige kriser, som verden nogensinde har oplevet, og derfor er regeringen nødt til at handle så resolut.
Det er det rigtige at gøre i en situation, hvor den vaccine, der lige nu er lyset for enden af en meget mørk tunnel, er i fare.

Tak!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og så giver jeg ordet videre til rigspolitichefen. Værsgo Thorkild!

 

Rigspolitichef Thorkild Fogde: Ja, tak for det!

Som statsministeren nævnte indledningsvis, så er Danmark verdens største producent af minkskind. Og det vil sige, når virus, coronavirus, udvikler sig ukontrolleret i danske minkbesætninger, så er det altså en meget, meget alvorlig situation, og det er en meget stor og vanskelig opgave og få det standset. Ikke desto mindre så er det en opgave, der skal løses i folkesundhedens tjeneste.

Der er i Danmark cirka 15 til 17 millioner mink fordelt på knapt 1100 minkfarme. Tætheden af minkfarme er størst i Nordjylland og i Vestjylland, men der er minkfarme over hele Danmark.

Nu er det vurderet, at der skal gøres en meget intensiveret og hurtig indsats for at stoppe den virusspredning, der foregår via de her minkfarme. Det er konstateret, at den her smitte kan vandre effektivt fra mink til mennesker. Og det er konstateret, at den kan ændre karakter undervejs.
Derfor er vi nu i Den nationale operative stab gået i gang med at planlægge en tværgående og stærkt intensiveret myndighedsindsats.
Det er klart, at aflivningen af 15 til 17 millioner mink, det er en meget, meget stor opgave på tværs af hele Danmark. Det er en opgave, der kræver, at myndighederne går sammen om at løse den, men det er også en opgave, der kræver, at vi går sammen med minkavlerne om at løse den.

Vi er meget opmærksomme på, som det er blevet sagt tidligere, at de enkelte minkavlere befinder sig i en meget vanskelig og for nogen måske endda fortvivlende situation. Jeg appellerer desuagtet til, at vi i fællesskab gør den her indsats i folkesundhedens tjeneste. Det handler ikke kun om os selv i Danmark. Det handler ikke kun om politiet og myndighederne og minkavlerne. Det handler om hele befolkningen. Det handler grundlæggende om befolkningens sundhed.

Vi kommer til i Den nationale operative stab at styre og prioritere denne her indsats sammen med fødevaremyndighederne og Forsvaret, beredskabsmyndighederne, men forhåbentlig også sammen med alle danske minkavlere i en fælles indsats for at få sat en stopper på den spredning af virus, der foregår via de her vare, de her farme.
En stor og vanskelig opgave, som skal løses hurtigt, og som skal løses i fællesskab.

Der er allerede mange aktiviteter i gang på det her område. Der foregår allerede en betydelig nedslagtning af dyr rundt omkring. Men nu skal der for alvor turbo på arbejdet, og det kommer der, hvis vi alle sammen går sammen om at løse opgaven.
Det er politiet blevet bedt om at sætte sig i spidsen for via Den nationale operative stab, sammen med fødevaremyndighederne, sammen med Forsvaret, sammen med beredskabet og sammen med minkavlerne. Det vil vi gøre nu, og det vil vi lykkes med.

Tak!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det!

Og så giver jeg endeligt ordet til erhvervsministeren.

Værsgo Simon!

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Tak for det!

Alle kan godt mærke det lige nu. Det vi står med her, det er ekstremt, og det er farligt for Danmark på mange niveauer. Meldingen i dag, det er også en utrolig svær besked at give til en hel branche. Desværre, så er det nødvendigt, hvis vi skal beskytte hinanden mod smitte og mod nye mutationer af corona.

Jeg har også lyst til at bare udtrykke her til en indledning min største medfølelse for dem, som nu skal lukke det ned, som de har knoklet for og nu frygter, at minkfarmen den forsvinder. I har haft nogle hårde år allerede, og nu kommer så det her.

Ligesådan til alle jer ansatte, der har passet jeres arbejde i en svær tid og nu forståeligt nok frygter, hvad fremtiden bringer.
Det rammer lokalsamfund, og det har vi øje for.

Drastiske skridt er nødvendige, så vi ikke risikerer, at de vacciner, der forhåbentlig snart kommer, ikke virker.
Eller at en muteret virus spreder sig bredt i Danmark eller til andre lande.

Corona har ramt minkbranchen hårdt og uretfærdigt, og det er vigtigt for regeringen, at I ved, at vi er klar med hjælp.

Når minkavlernes virksomhed tvangslukkes, så betyder det, at alle minkavlere får adgang til både lønkompensation, fuld dækning for faste omkostninger og kompensation for tabt omsætning til de selvstændige, der ejer minkfarmene.

Og der er også hjælp til de følgeerhverv, som er i denne her branche, og det vil sige, for eksempel fodercentraler, dyrlæger og kommercielle pelserier.

Den klare kobling mellem restriktioner på den ene side og hjælpepakker på den anden side er helt nødvendigt. For samtidigheden betyder, at der er hjælp at hente, når ordrebøgerne rammes, og regningerne fortsat skal betales.

Og én ting er hjælpen her og nu. Når en branche bliver ramt så hårdt, så skal vi selvfølgelig også være klar med mere langsigtet hjælp.
Lige nu forbereder regeringen derfor en større indsats, som skal gå direkte til minkbranchen og følgeerhvervene. Den skal hjælpe med en omstilling af erhvervet, med en opkvalificering af medarbejderne, så vi bruger de bedste værktøjer, vi har i værktøjskassen. Det kan for eksempel være at støtte ombygningen af minkfarm til at kunne huse andre dyr, når tiden er til det. Eller sagt lidt mere direkte – både til jer, der bliver ramt direkte, men også til de omgivende samfund, der bliver berørt. Hjælpen er på vej!

Der er ingen tvivl om, at dagen i dag, det er en tung dag. Produktionen i Danmark, den er dog stadigvæk åben. Langt de fleste kan stadigvæk møde ind på arbejde, og sådan skulle det helst blive ved med at være.
Derfor er det også nu, vi skal beskytte resten af dansk erhvervsliv.

Hvis coronavirussen løber løbsk, og vi bliver nødt til at lukke samfundet ned, eller hvis krisen bliver forlænget, så vil det have langt større økonomiske konsekvenser for danske arbejdspladser, for vores produktion og for vores eksport.

Tak for ordet!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det!

Og så går vi, går vi tilbage til indre København og ser, om vi har forbindelsen klar til jer journalister, som er mødt frem.

Første spørgsmål!

 

Spørger Hans Redder, TV 2: Hans Redder fra TV 2. Jeg kan forstå, jeg ikke må stille opfølgende spørgsmål. Så jeg stiller lige begge to i, i træk her.

 

Det har jo været kendt forholdsvis længe, blandt andet hos Statens Serum Institut, at der var en bekymring for, at der kunne ske sådanne nogle mutationer i mink. Jeg kan forstå, at allerede i september var Statens Serum Institut bekymret. Tidsfaktoren er jo afgørende i sådan en situation her.

Mette Frederiksen, burde regeringen ikke på baggrund af de bekymringer, der har været fra Statens Serum Institut i månedsvis. De har også sagt det offentligt, blandt andet i oktober, kan jeg se, altså i pressen, at man var bekymret for det her.
Burde man ikke fra regeringens side have truffet denne her beslutning langt tidligere?

Andet spørgsmål til Kåre Mølbak. Kan du sige noget om, hvor stor risikoen er for, at de vacciner, der i øjeblikket er i gang med at blive udviklet, ikke vil virke på denne her Cluster 5-mutation, som du taler om?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det. Jeg starter med at give ordet til Statens Serum Institut.

Værsgo!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Tak for det!

Det er jo vigtigt at forstå, at, at det, worst case scenariet her, det er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgang i Danmark. Og det er dét, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt. Så det betyder, at den immunitet, man får, enten som en naturlig flokimmunitet ved naturlig infektion, eller gennem vaccine, at vi, at vi mister den. Og så på den måde skal, skal starte helt forfra, fordi vi har et virus, der er et coronavirus, men er så forskelligt fra det kendte coronavirus, som, som vi allerede døjes med, så at, at vi bliver nødt til at designe vaccinerne om. Putte nogle nye antigener i, således så vi også har minkvirus dækket, dækket ind. Og det, og det, og det er derfor, at vi, vi agerer med denne her meget alvorlige risikovurdering.
Hvorfor har vi ikke gjort det tidligere? Det er, fordi at vi i de forsøg, vi har lavet, ikke har kunnet se nogen biologisk effekt af de her mutationer. Så vi har kunnet se, at der er mutationer, og nogle virus har flere mutationer. Men det har været nogle, der har været konservative på den måde, at det ikke har haft en direkte effekt på, hvordan virus konkret udtrykker sig i en, i en petriskål eller i et forsøgsdyr.
Og, og, og dét er så dét, vi nu kan se i, i petriskålen, at antistofferne virker ikke på samme måde. Betyder dét, at alt er tabt? Nej, det gør det ikke, fordi vi ser stadigvæk en, en vis neutralisering med antistoffer, og vacciner virker heldigvis også på at stimulere dét, der hedder det cellulære immunforsvar, altså hvor man får nogle hvide blodlegemer, der husker det. Så, så, så alt er ikke tabt på gulvet på nogen måde. Men det er vigtigt, at vi stopper spredningen af de her minkrelaterede virus, fordi de ser altså mere og mere forskellige ud fra, i forhold til det virus, som, som cirkulerer blandt mennesker.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg vil gerne opfølgende svare, at regeringen handler i det øjeblik, hvor der ligger en faglig indstilling til, at vi desværre er nødsaget til at aflive alle mink i Danmark. Og vi bliver, vi bliver gjort opmærksom på den, den her muterede virus, og resultaterne af, af den undersøgelse, som Kåre Mølbak lige har redegjort for mandag aften, så arbejdes der fagligt med den i går, og nu står vi så her og, og igangsætter en, en egentlig aflivning af alle mink i Danmark.

Ja, værsgo til næste spørgsmål!

 

Bertil Fruelund, Ritzaus Bureau: Tak! Bertil Fruelund fra Ritzaus Bureau.
Hvor, hvor hurtig skal denne her indsats gennemføres, altså hvor hurtigt skal alle mink i Danmark være slået ned?

Og to, hvordan vil man sikre ressourcerne til det? Det har jo haltet lidt på trods af en stor indsats, og man kan vel forvente at møde lokal modstand, som vi også er begyndt at se det.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Inden jeg giver ordet videre til rigspolitichefen, så vil jeg sige, at hvad angår ressourcer, så kommer der de ressourcer til det her område, der skal til – både hvad angår smitteopsporing og i forhold til den konkrete myndighedsindsats, hvad angår aflivningen af minkene. Men i forhold til den mere konkrete procedure herfra, der giver jeg ordet videre til, til dig, Thorkild. Værsgo!

 

Rigspolitichef Thorkild Fogde: Tak og på spørgsmålet om, hvor hurtigt minkene skal aflives – ja, der kan der jo svares kort, det skal ske hurtigst muligt. Det vil sige, at der skal sættes hurtigst muligt ind for at få aflivet alle mink i Danmark. Hvor hurtigt kan det så gå? Ja, det tager selvfølgelig noget tid, men Den nationale operative stab har jo den fordel, at den kan trække på alle samfundets ressourcer.
Vi har bemyndigelse til fra regeringen at trække på alle ressourcerne i både fødevaremyndigheder, beredskabsmyndigheder, forsvar, politi og så videre. Og igen vil jeg også rigtig meget appellere til, at vi løser denne her opgave sammen med minkavlerne. Det her det er en fælles opgave, som vi skal løse i folkesundhedens tjeneste. Det er rigtigt alvorlige ting, der er på spil, som vi i fællesskab skal løse nu. Og derfor så tror og håber jeg på, at vi sammen med branchen, at vi sammen med alle myndighederne kan få det her gjort meget hurtigt, men selvfølgeligt ikke på under 24 timer. Det kommer til at tage dage at få det her gjort – 15 til 17 millioner mink, 1080 farme over hele Danmark, det er en meget stor opgave, men det er altså også en sundhedsmæssigt helt afgørende opgave, som jeg tror, det er fremgået af indslagene her i dag.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Så giver jeg ordet videre til næste….

 

Camilla Faurholdt-Löfvall, DR: Ja, Camilla Faurholdt-Löfvall, Danmarks Radio. Jeg ville gerne vide, det lyder lidt uklart, om der er tale om 12 personer, hvor man har konstateret denne her nye version, eller om der er tale om 300-400, som jeg tror, Magnus Heunicke nævnte, at der var tale om 300-400 eller halvdelen af de 783, der er smittet, som er smittet med en COVID-19, der har været igennem mink.
Så hvor mange mennesker går lige nu rundt i Nordjylland med en mutation af COVID-19? Og hvordan sørger man for, at det ikke spreder sig ud over de personer, hvordan passer man på, at det bliver dér?

Jeg går ud fra, at det kan tages som ét spørgsmål, da det ene var et talspørgsmål.

Det andet er, om Danmark lige nu er det eneste land i Danmark med to versioner af COVID-19. Altså, om vi er ude i en COVID-20?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for dit spørgsmål!

Jeg vil give ordet videre til Statens Serum Institut. Værsgo Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Tak for det!

Det er jo sådan, så at de her, de her 12 personer, det er jo nogen, der formentlig ikke er smittede længere – altså, fordi den går ligesom alle mulige andre, så, så, så det er en eller anden, det er en smittespredning, vi ser, hvor at vi regner med, at det er en andel af dem, der har minkvarianten, som har det her Cluster 5. Og vores bedste bud ud fra de typning, vi har, det er, at det er ni procent af, af minkvarianterne, som er, som er Cluster 5. Så, så hvis vi kigger på Nordjylland der, hvor det er dem, der har byrden med mink, så er det, så er det godt halvdelen af corona-tilfældene deroppe, der er minkvariant, og af den halvdel, der er det ni procent. Så det er altså i forhold til alle minkvarianter eller alle virus i Nordjylland, så er det cirka halvdelen af ni procent, altså en, en, en fire-fem procent, der har det her Cluster 5. Det er, det er vores bedste bud i forhold til, hvem der aktuelt går rundt med Cluster 5 blandt de smittede i Nordjylland. Det er omkring fem procent af infektionerne.

Og den måde, man skal håndtere det på, det er ved generelt at nedbringe smitten. Fordi vi kan, vi har ikke en mulighed for at lave en målrettet indsats mod personer med Cluster 5, fordi det tager simpelthen for lang tid at finde ud af, at det er en Cluster 5-infektion, det tager, det, det, det tager uger eller flere at få, at få lavet en typning af virus. Så hvis det nu var, at vi lavede en målrettet indsats mod Cluster 5, så ville vi simpelthen miste kampen på forhånd på grund af denne her tidsfaktor.
Så dét, man skal gøre, det er, man laver en styrket infektionskontrol, epidemikontrol i Nordjylland, som, som tidligere er beskrevet, og det er den måde, at vi kan nedbringe smittetrykket på – både med minkvirus og andre relaterede virus.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og det betyder også, at vi stadig, indledningsvis, at i morgen, der, på baggrund af anbefalinger fra myndighederne, der anvender vi nye restriktioner i de berørte nordjyske kommuner. Det skal man indstille sig på allerede nu, desværre.

Ja, vi går videre til næste spørgsmål!

 

Camilla Faurholdt-Löfvall, DR: Det andet spørgsmål om COVID. Nu har to versioner i Danmark, og Danmark som det eneste land har to versioner af COVID-19, eller om det er en COVID-20?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Det er rigtigt, det blev der ikke svaret på. Jeg giver lige ordet tilbage til Serum Instituttet.

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Ja, jeg vil ikke kalde det for COVID-20, fordi det skal der en virologisk taksonomisk komité til at sidde og, og, og navngive. Det er ikke Statens Serum Institut, der, der navngiver virus, så vi må se, hvordan det her bliver modtaget i det internationale samfund, og hvordan internationale virologer vurderer det her, det her fund. Så, så det, det vil jeg ikke svare på, eller det kan jeg ikke svare på. Jeg ville gerne, hvis jeg kunne, men, men jeg kan ikke, det skal, det skal til nogle internationale virologer.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og vi går videre til næste spørgsmål, værsgo!

 

Thomas Funding, Avisen Danmark: Tak for det, Thomas Funding, Avisen Danmark. Bare sådan indledningsvis – jeg synes det er utilfredsstillende, at vi kun har to spørgsmål, og vi ikke kan stille opfølgende spørgsmål. I har lige sagt, at worst-case scenario det er, at vi har lanceret en ny pandemi eller genstartet pandemien. Vi kan ikke stille opfølgende spørgsmål.

Når dét så er sagt – to spørgsmål til, til Kåre Mølbak. Du siger, altså som jeg forstår dig, så virker, altså dét, du siger, er, at, at, at vaccinerne er sådan set ikke ødelagt af det her. Antistofferne virker stadigvæk i de petriskåleksperimenter, I har lavet. Så det leder mig hen til spørgsmålet af, hvis, hvis, altså hvis, hvis vaccinerne stadigvæk vurderes lige nu at virke. I, I, I ødelægger jo fuldstændig et erhverv. Dansk Pelsavlerforening har været ude at sige, at det er, det er slut med dansk pelsdyravl i Danmark. Vi snakker milliarder af kroner, eksportkroner, tusindvis af arbejdspladser. Er det her en, altså hvis I ikke er sikre på, at det her det ødelægger vaccinerne, er det så ikke en overreaktion?

Spørgsmål to – har Statens Serum Institut på noget tidspunkt, det er et ret klart spørgsmål, jeg håber, du kan svare helt klart på spørgsmålet, har Statens Serum Institut på noget tidspunkt advokeret over for regeringen, over for andre myndigheder for en total aflivning af alle mink i Danmark på et tidligere tidspunkt end nu?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det. Jeg giver ordet videre til Statens Serum Institut. Værsgo Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Tak!

Vi har ikke tidligere advokeret over for en, for en aflivning af mink. Og i det hele taget har vi ikke, har vi ikke advokeret for en aflivning af mink. Dét, vi har sagt i risikovurderingen, det er – en fortsat minkavl under en igangværende COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge COVID-19 med, med vacciner. Så det er vores risikovurdering. Og når vi siger folkesundhed, så er det både nationalt og internationalt. Men det er jo så andre myndigheder, der agerer på den risikovurdering, fordi det er en meget alvorlig risikovurdering.
I forhold til, om det er en overreaktion – jamen, det er jo ikke, det er jo ikke Serum Instituttet, der, der ødelægger et erhverv. Det er en, det er en global pandemi, der er, der er problemet. Så på den måde, så er det jo en, et vilkår langt hen ad vejen som følger af denne her epidemi, der gang på gang viser sine ubehagelige sider. Men, men man kan ikke sidde som, som forskningsinstitut, som Serum Instituttet på denne her viden. Så snart vi finder ud af, at der er et problem, at, at de her virus, de ikke på samme måde hæmmes af antistoffer, som et normalt coronavirus burde, så skal vi gøre opmærksom på det. Så gør vi regeringen opmærksom på det. Vi gør Sundhedsstyrelsen opmærksom på det. Vi gør WHO opmærksom på det, og så videre. Og så er der andre, der, der, der agerer. Det er os, der laver risikovurderingen, og så er det andre, der lave risikohåndteringen. Men vi ser en alvorlig risiko med denne her udvikling. Det er dét, vi har gjort opmærksom på.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Det er sådan, at når Statens Serum Institut ikke kan sidde på en sådan viden – så er det vores klare overbevisning, at det kan vi som politiske beslutningstagere heller ikke.
Den risikovurdering, der ligger nu, er ganske alvorlig. Den er meget tydelig i sit sprog og dermed også i den konklusion, vi som samfund bliver nødt til at træffe. Og det håber vi selvfølgelig også på, på politisk opbakning til – både af hensyn til folkesundheden herhjemme, men nu altså også af hensyn til folkesundheden derude.

Og så skal jeg sige, at årsagen til, at vi i dag beder, modsat hvad vi plejer, journalisterne om at stille to spørgsmål i rækkefølge, det er på grund af teknikken og teknologien for, at vi kan være sikre på, at vi når at have så mange medier og journalister repræsenteret her som overhovedet muligt.


Vi har ret travlt lige nu med at få håndteret den situation, vi er, vi er i. Og vender tilbage også med mulighed for offentlige spørgsmål i morgen, når vi udmelder de konkrete restriktioner, hvad angår Nordjylland.

Ja, og så gør vi klar til næste spørgsmål!

 

Anders Leonhard, B.T.: Ja, Anders Leonhard, B.T. Det første spørgsmål, det er til fødevareminister Mogens Jensen. Der bliver talt om en risiko for en ny pandemi, der bliver talt om – altså, stor risiko for, for smittespredning af muteret virus.
Dét, vi har set de seneste dage – der har været historier fremme i medierne om, at Fødevarestyrelsen har været ude og aflive smittede minkfarme, hvor de ikke har haft container med. Minkene, når de er aflivet, er til gengæld lagt på jorden under åben himmel, hvor vilde dyr, fugle og så videre har haft adgang til dem i adskillige timer.
Er det ansvarligt, når vi nu hører, hvor alvorligt det her reelt set er for vores folkesundhed?

Det næste spørgsmål, det er til Mette Frederiksen. Erhvervsministeren snakker om forskellige kompensationsordninger og en lang række muligheder for at hjælpe de her minkavlere, som står i en svær situation nu. Dansk Pelsdyravl siger, at det her det er dødsstødet til branchen.
Er regeringen så også klar til at gå ud og tilbyde, at de her minkfarme bliver opkøbt og revet ned på længere sigt hvis, fordi de er jo for, for mange minkavlere værdiløse nu? Og de står jo med en stor gæld i favnene.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, tak for de to spørgsmål!

Jeg giver i første omgang ordet til erhvervsministeren, hvad angår kompensation og de mere erhvervsrettede dele af dét, vi fremlægger her i dag.

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Tak for det!

Og det er rigtigt, som jeg fremlagde tidligere også, at, at regeringen melder i dag ud, at der er hjælp at få, når minkbranchen på denne her måde bliver, bliver lagt ned. Og det er både den her og nu direkte hjælpende hånd til at komme igennem den næste tid. Fuld kompensation for faste omkostninger. Adgang til lønkompensation. Adgang til dækning af det omsætningstab, man naturligt vil, vil få i den her situation.
Dertil lægger vi så et mere langsigtet spor, som handler om for eksempel at kunne omstille nogle af de her farme til at kunne huse andre dyr, omskolingsindsatser for nogen, der kan hjælpe dem videre i andre brancher. Og det er noget af dét, vi, vi forbereder lancering af i den kommende tid, og det vil vi selvfølgelig være i dialog med relevante aktører og kolleger omkring.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Så giver jeg ordet til fødevareministeren!

 

Fødevareminister Mogens Jensen: Ja, og tak for spørgsmålet!

Og det er jo rigtigt, at der i nogle enkelte tilfælde har været tale om, at der har været kapacitetsproblemer i forhold til containere og i øvrigt også i forhold til destruktion af mink, og det har betydet, at man har måttet lægge nogle aflivede mink på presenninger ude på jorden, indtil at man har kunnet få dem afhentet af containere. Det er jo baggrunden for, at der jo oprustes nu på, på hele kapacitetssiden, så vi undgår, at det sker fremover. Men det er jo også helt klart, at en død og aflivet mink er en langt mindre smitterisiko end en levende mink. Og jeg kan jo ikke, jeg er ikke ekspert i, hvad der rent smittemæssigt er større risici ved, at de ligger på en presenning på, på jorden i forhold til, at de er inde på, på, på farmen, det må andre forholde sig til. Men det afgørende er jo, at det ikke skal ske, og derfor skal vi have en kapacitet, der er tilstrækkelig til at sikre, at minkene kommer over i en container, og den er under fremskaffelse.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, vi går videre til næste spørgsmål, værsgo!

 

Jakob Tilma, Maskinbladet: Landbruget og oppositionen er rasende over, at de føler, at de ikke er blevet inddraget ret meget i forbindelse med alle de beslutninger, der er taget politisk her i forbindelse med minksagen.


Hvorfor har regeringen valgt at håndtere den uden at tage brede beslutninger med for eksempel resten af Folketinget og med støtte fra, med mere støtte fra branchen? Det var den første.

Det andet, det er, det er nok mest til Kåre Mølbak. Hunde og katte er også bærere af COVID-19. Er kæledyrene de næste, der skal udryddes?

Tak!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg giver ordet videre til Kåre Mølbak, Statens Serum Institut. Kåre værsgo!

 

Jakob Tilma, Maskinbladet: Undskyld!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg skal lige høre, om vi har problemer ovre ved Statens Serum Institut.

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut: Er det, er det mig, der skal svare først?

På hunde og katte – nej, hunde og katte skal ikke, skal ikke aflives. Altså, der er jo det særlige ved mink, at man har dyr samlet sammen under meget, under meget snævre forhold, specielt når hvalpene vokser, så har man en meget, meget stor biomasse, der er samlet på et meget, meget lille område. Og det indebærer en særlig risiko for smitte.
Det er rigtigt, at, at katte kan under sjældne omstændigheder godt smitte, men man ser ikke de problemer med replicering af virus og, og videresmitte, og hunde er faktisk ikke særlig modtagelige for virus. De kan jo formentlig godt hente noget virusmateriale op under poterne eller ind i snuden, men de har som sådan ikke receptorer for at blive rigtig smittet med det.


Så, så, så hunde og katte indebærer ikke nogen risiko i forhold til videre smitte, som, som har nogen kvantitativ betydning. Men det har 17 millioner mink. Så det er svaret på det.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Så giver jeg ordet videre til sundhedsministeren i forhold til den løbende inddragelse, der selvfølgelig er og skal være af, af Folketingets partier.

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Ja, og det er der. Og vi har i dag, altså løbende har vi haft, jeg tror på faktisk på samtlige møder i COVID-19-følgegruppen i de seneste to-tre måneder har minksituationen været et tema – enten fra regeringen selv eller ønsket fra enkelte ordførere. Og vi har møde jo en til to til nogle gange tre gange om ugen i COVID-19-følgegruppen, hvor ordførere bliver direkte briefet af, af vores styrelser, og vi drøfter, hvad næste skridt kunne være, og hvordan risikoen er. Og de hidtidige risikovurderinger, dem der var før den nye her, er også blevet drøftet med partierne. Og i dag har vi så haft møde både med alle Folketingets sundhedsordførere, med ordførerne omkring Fødevareministeriet og også med, med partilederne, hvor vi har, har drøftet den her situation og fremlagt regeringens, regeringens beslutninger i forhold til og indsatsen her.
Så, så, der er sket en meget, meget tæt involvering og tæt, tæt orientering af, af partierne. Og det tror jeg, det vil vi fortsætte med, det er meget afgørende, fordi at det her, det er af så stor betydning, at partipolitik må vige, og vi må altså sætte folkesundheden og sætte, sætte hensynet til nationen og til den her pandemihåndtering – sætte den over alt andet.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det. Så giver jeg lige ordet videre til fødevareministeren i forhold til samarbejdet med et, et erhverv, som jo af gode grunde står i en ekstremt vanskelig situation nu og også føler det.

 

Fødevareminister Mogens Jensen: Ja tak!

Og det er der kun grund til at understrege. Men der er også grund til at understrege, at vi jo løbende gennem hele den her, det her forløb, hvor man har skullet i gang med at aflive mink ude på, på farmene, har haft et tæt samarbejde og en dialog med minkerhvervet. Og jeg vil gerne kvittere for den ansvarlighed, som Dansk Minkavl, foreningen Kopenhagen Fur har udvist gennem det samarbejde, vi har haft i den her svære situation. Og vi har også senest haft et møde, hvor der var lejlighed til at drøfte også den her situation med minkerhvervet – både i mandags, og jeg har drøftet det med formanden i dag, og det er selvfølgelig en utrolig ulykkelig situation – men også herfra selvfølgelig en appel til, at vi fortsætter samarbejdet om at få løst den her opgave, fordi at det her jo handler om, at det er folkesundheden, der, der står på spil – både herhjemme og globalt. Men altså, vi har haft en løbende dialog med minkerhvervet i hele det her forløb.

 

Statsminister Mette Frederiksen: På vanlig vis vil der selvfølgelig også være drøftelser om den hjælp, der skal tilgå det her erhverv. Og som erhvervsministeren sagde tidligere, så ved vi jo godt, at en række lokalområder, det gælder ikke mindst i det, i det nordjyske, bliver berørt af det her, fordi der også er, er andre beskæftigede end i den direkte produktion, men også tilhørende. Og, og det, det arbejde, der skal pågå dér, det drøfter vi selvfølgelig gerne med Folketingets partier.


Jeg bliver også nødt til at sige, som, som det også har været sagt fra Statens Serum Institut tidligere, at den risikovurdering, der ligger til grund for den her beslutning, kan i vores øjne ikke forhandles eller diskuteres, når der er så stor en risiko forbundet med at fortsætte en minkproduktion, og det handler om den fremtidige værdi og potentielle værdi af en vaccine, så er vi nødsaget til at træffe den her beslutning.
Og, og, og den, den konklusion lader sig ikke forhandle. Det er vores, det er vores meget klare overbevisning.

Så kan vi i hvert fald nå et spørgsmål mere. Værsgo!

 

Mette Condrup, Politiken: Mette Condrup fra Politiken. Og hvis jeg kun kan stille et spørgsmål, så vil jeg gerne høre – Statens Serum Institut, der tidligere har været ude og sige, at man egentlig ikke kan påvise, at smitten kan blive siddende i en pels, i hvert fald ikke efter en rensning. Hvorfor vælger man så ikke at lade de nu endnu levende mink pelse og så sælge de her skind?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Politiken skal selvfølgelig have et opfølgende spørgsmål også. Værsgo!

 

Mette Condrup, Politiken: Ja, okay. Hvordan vil I konkret følge, hvad hedder det, corona eller minkvarianten ude i samfundet og sikre, at den ikke spreder sig til andre dele af samfundet?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg giver først ordet til Statens Serum Institut og efterfølgende til sundhedsministeren.

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Tak for spørgsmålene!

Og jeg starter med det første, eller med det sidste.
Dét, vi vil gøre, det er, at vi vil intensivere segmenteringen af virus. Det er sådan, så at hidtil har vi segmenteret en stikprøve på virus, omkring 14 procent af de virus, der er blevet fundet i Danmark, er blevet segmenteret, og det er faktisk en ret stor andel i forhold til, hvad andre lande har gjort. Og det er jo klart, der vil vi kigge særdeles fokuseret på, hvad det er for nogle sekvenstyper, der forekommer i, i de områder af Danmark, hvor der er smitte i minken. Og vi segmenterer naturligvis også hele tiden de fund, der bliver lavet i mink. Det er sådan, så at, at infektioner i minkfarme, de kan detekteres på flere forskellige måder – enten fordi minkene er syge, som led i Fødevarestyrelsens overvågning, fordi at der bliver lavet kontaktopsporing via Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man finder en relation til en minkfarm, eller ved screeninger af folk, der arbejder i minkerhvervet. Så vi har flere forskellige indgange til det. Og i alle tilfælde vil vi segmentere virus for at finde ud af, hvad er det for et cluster, det tilhører – er det Cluster 5, eller er det et af de andre culstre – eller er det eventuelt en ny type, der er ved at udvikle os, sig. Så på den måde har vi meget fine og granulerede data i forhold til at følge udviklingen over tid.

I forhold til det her med skind, så er det altså ikke lige mit, mit fagområde. Men vi kan se levende virus, var jeg lige ved at sige, replicerbart virus i både skind og i hår fra skind, og præcis hvor lang tid, det forbliver smitsomt, det er der altså usikkerhed om. Vi kan se, at der er vedvarende smitte i områder, også hvor at minkene har dannet antistoffer, så der er meget, der tyder på, at der er en vedvarende smitte, der går ud over det, det akutte forløb, hvor at smitten løber gennem farmen. Og det betyder også, at der kan være en risiko i forbindelse med håndtering af skindet.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Der blev, så vidt jeg kunne høre, svaret på de begge spørgsmål, der blev stillet.

Så vi når lige et spørgsmål og et medie mere, altså to spørgsmål fra et medie.

Værsgo!

 

Lasse Skou, Dagbladet Information: Tak! Lasse Skou fra Dagbladet Information.

Jeg kunne godt tænke mig at følge op på TV 2’s indledende spørgsmål til statsministeren om, at der er blevet handlet på det her i tide. Statsministeren siger, at regeringen blev orienteret om det her i mandags, og så har man handlet rimeligt hurtigt. Men faktum er jo, at Statens Serum Institut har gjort opmærksom på den her risiko for mutationerne, at det kunne påvirke vaccinen – altså flere gange i løbet af september og oktober. For eksempel her i et notat den 18. september, hvor der står: ”Disse ændringer kan potentielt resultere i, at flokimmunitet ikke kan opstå, og at vacciner ikke vil virke.” Burde der ikke være allerede på det tidspunkt, burde regeringen ikke allerede på det tidspunkt have truffet denne her beslutning?

Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge Kåre Mølbak – altså, er det for sent at inddæmme den her virus. Du siger, at fire til fem procent af dem, man finder i Nordjylland, er smittet med den her Cluster 5-variant. Kan det lade sig gøre at inddæmme den, så den ikke slipper ud i resten verden, eller er det for sent?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg giver i første omgang ordet til sundhedsministeren i forhold til regeringens arbejde og så efterfølgende til Kåre Mølbak – og så når vi desværre ikke mere.

Værsgo, Magnus!

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Ja, tak for det!

Ja, det er korrekt, at der jo har været denne her nyeste risikovurdering fra Serum Instituttet, der altså er helt klar i sin konklusion, som vi, er dateret til i går, og som vi lægger frem nu og agerer på her. Det er en klar stramning, og den er baseret på, ikke kun scenarier og vurderinger, hvad kan der ske, men helt konkrete laboratoriefund. Og det vil sige, vi er hinsides, hvad der kan forestille sig potentielle ting, vi er inde i laboratoriet nu her, og det er dét, som gør, at Serum Instituttet har strammet sin, sin risikovurdering, og det er dét, som regeringen så, så handler på.


Men det er ikke korrekt at sige, at der ikke er handlet også på det hidtidige, der er også handlet tilstrækkelig og endda håndfast på det hidtidige – blandt andet med en lang række tiltag om indførelse af værnemidler, beskyttelse af medarbejdere på, i minkindustrien og værnemidler til dem. Og jo også den omfattende nedslagtning af de smittede mink plus de farme, der var i en radius af 7,8 kilometer omkring dem. Så de tiltag har jo været der, så det vil sige, man har altså handlet, og den nye risikovurdering, altså dén som, som gør, at vi vurderer, at nu skal der altså, nu skal der altså sættes mere handling bagved.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Så vil jeg give ordet til Kåre fra Statens Serum Institut!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Ja, tak for det!

Ja, det er muligt at dæmme smitten ind. Og der er ligesom to elementer i den strategi, det ene, det er at fjerne reservoiret – altså minkene, således så der ikke hele tiden sker nye introduktioner. Det andet element, det er jo så og, og sikre, at der sker smittebekæmpelse ude i, i samfundet. Og der er det præcis de samme elementer, som vi kender fra epidemibekæmpelse i foråret, og som også er blevet taget i anvendelse gang på gang i forbindelse med, med inddæmning af smitte. Så det er den berømte værktøjskasse, der bliver taget frem igen. Der kommer flere værktøjer ud af kassen, fordi det her, det er jo en særlig alvorlig situation, som, som vi har snakket om. Men altså ligesom at smitten blandt slagteriarbejder i, i Ringsted kunne stoppes. Og at, og at de unge i, i Aarhus, da de startede på universitetet, også fik begrænset smitten og så videre, og så videre. Så er det jo de samme gammelkendte værktøjer, der, der, der kommer frem. Men det er jo ligesom hele paletten eller en større del af paletten, der, der kommer i, i brug. Og så, og så vil det kunne lade sig gøre at bremse smitten op med meget, meget stor sandsynlighed. Og det er også begrundet i, at kigger man på R, kontakttallet, i, i Nordjylland, så er det kun en anelse over én. Så på den måde ser vi jo ikke en voldsom epidemispredning. Så, så derfor skal der ikke forfærdelig meget til af yderligere kontroltiltag for at få bremset smittet, og, og det er jo så dét, som vil blive lanceret.

 

Lasse Skou, Dagbladet Information: Bremser smitten. Kan man forhindre den her mutation i at komme ud til resten af verden. Kan dét lade sig gøre?

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak: Jamen, det kan vi jo ved at, ved at bremse smitten i, i Nordjylland og andre steder i Danmark, så vil den heller ikke komme ud til resten af Verden.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Vender vi tilbage til de her spørgsmål allerede i morgen.

Tak, fordi I så med og lyttede med.”

 

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.