Publikationer

Ghettoen tilbage til samfundet

Regeringen offentliggør i dag udspillet ”Ghettoen tilbage til samfundet. Et opgør med parallelsamfund i Danmark.”

pdf (3,97 Mb)